Mennyei biztonság

"Akkor majd a farkas a báránnyal lakik, a párduc a gödölyével hever, a borjú, az oroszlán és a hízott marha együtt lesznek, és egy kisfiú terelgeti őket."

Ésaiás próféta könyve 11:6

Visszaáll minden az eredeti rendjére. Isten első és egyetlen elgondolása végre teljesül!

Hatezer év szenvedésben, könnyben és bánatban minden embert és minden angyalt, sőt az el nem bukott világok - számunkra ismeretlen kategóriába tartozó - lakóit is meggyőzte arról, hogy a bűn halálos veszedelem. A bűn nem szabaddá tesz - ahogyan Sátán állította -, hanem szétszakíthatatlan rabszolgaságba és végül örök halálba taszítja azt, aki megfertőződik vele.

Minden értelemmel bíró élőlény a világegyetemben megtudta, hogy a bűn egy éghető anyag, ami a bűntörténet legutolsó napján Isten jelenléte és igazságossága miatt lángra kapott azokban, akik időben nem fogadták el a Jézus vére által - ruhafestők által nem utánozható - hófehér azbeszt ruhát. Aki nem élt a minden egyes embernek, Isten által időben felajánlott menekülési útvonal tervével, az örökre a feledés égő, de kialvó tüzű tavába vettetett.

Ekkorra a bűn csatáját megvívott emberek Jézussal eltölthettek kereken ezer évet, hogy a nagy leszámolás, Isten egyetlen - első és utolsó - ítéletvégrehajtási napján a lecsapó villám ne félelmet, hanem tiszteletet és hódolatot keltsen a tanúkban, akik teljes szívükkel és értelmükkel együtt zengik, hogy "igazak és igazságosak a Te ítéleteid" (Jelenések 16:7b).

Ezer éven át a bűnt a bőrükön belüli világban megtapasztaló, de a felajánlott kegyelmet elfogadó emberek beletekinthettek Isten minden titkába és az elveszettek életébe, hogy Isten jelleme minden kételyt kizárva álljon azok előtt, akik Vele egy egész örökkévalóságon át társuralkodói lesznek a Világegyetem új fővárosában, az Új Jeruzsálemben.


Az oroszlán és a bárány együtt lakása a legkisebb dolog lesz a megváltozott világban - ami Ádám számára, aki látta az Édenkert bűn nélküli állapotát, a bűn nélküli világ törvényszerűségeivel együtt, egyáltalán nem lesz különös.

A különös és igazán nagy csoda minden teremtmény számára az lesz, hogy Isten Fia, Jézus, Aki teremtette a világot és a legnagyobb ellenzője volt a bűnnek - és a legtöbbet is tett annak érdekében, hogy a teremtmények közül senkinek se kelljen megismernie azt - örökre eggyé vált az emberiséggel és örökre magán fogja viselni azokat a nyomokat, amelyek emlékezetetik a megváltottakat az értük kifizetett felbecsülhetetlen árra.


Csodálkozzatok egek, ámulj, ó föld!