Kitartani a tanultak mellett

„De te maradj meg abban, amit tanultál, és amiről megbizonyosodtál, tudván, kiktől tanultad, mivel gyermekségedtől ismered a szent írásokat, amelyek bölccsé tehetnek téged az üdvösségre a Krisztus Jézusba vetett hit által.”
Timótheushoz írt második levél 3:14-15


Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy gyermekkoromtól fogva természetes volt számomra a Biblia ismerete. Hallhattam, tanulhattam a különböző történeteket, később pedig tizenévesként kívülről is megtanultunk jó néhány bibliaverset, melyek azóta is bennem élnek. Nemcsak, úgy hogy kívülről tudom, hanem hatással is volt/van rám az üzenete. Azóta is hálás vagyok szüleimnek, tanítóimnak, lelkészeimnek.
Sokan viszont semmit nem hoznak magukkal a Biblia kincseiből, épp ezért nincs is mire építeni sem gyermek, sem felnőtt korból.

Bizonyára emlékszünk még, hogy 2008 a Biblia éve volt Magyarországon is. A keresztény egyházak különböző programok, előadások, rendezvények által igyekeztek népszerűsíteni a Biblia olvasását.

2009-ben a Magyar Bibliatársulat megbízásából a TÁRKI egy felmérést készített a program eredményességéről, és nem mellesleg a magyarok Biblia olvasási szokásairól. (http://www.biblia-tarsulat.hu/rend/felmeres.htm) Csak két adatot emelnék ki. A magyar háztartások 59%-ában van Biblia (ez még nem jelenti azt, hogy olvassák is). A másik érdekes adat, hogy a felnőtt magyar lakosság 1,9%-a, tehát mintegy 160.000 ember olvassa naponta a Bibliát.

Miért aggasztó mindez? Mert Isten szólni akar hozzánk, és mi nem halljuk meg. Mert ma bárki számára elérhető Isten szent szava, és mégsem kell – pedig volt idő, mikor az életével játszott, aki a Bibliát birtokolta, vagy terjesztette.

Mintha csak a mai embernek szólna Isten Ésiás prófétán keresztül:
Ésaiás 55:1-2 Ti szomjazók mind, jöjjetek vízért, még ha nincs is pénzetek! Jöjjetek, vegyetek és egyetek! Jöjjetek, vegyetek bort és tejet, nem pénzért és nem fizetségért! Minek adnátok pénzt azért, ami nem kenyér, keresményeteket azért, amivel nem lehet jóllakni? Hallgassatok csak rám, és jó ételt fogtok enni, élvezni fogjátok a kövér falatokat!

Talán mai írásom nem volt valami „áhítatos”. De rá kell ébrednünk arra, hogy az Isten szavával való élő, napi kapcsolat nélkül kitesszük magunkat Sátán támadásainak, és az örök életünket is elveszíthetjük. Pál azt mondja az ifjú Timótheusnak, hogy ezek az Írások bölccsé tehetnek az üdvösségre, a Jézus Krisztusba vetett hit által.

Ha Isten Igéje nem vezet el az üdvösségre számunkra semmi haszna. Márpedig amellett, hogy átformálja életünket ez a végső célja. Elvezet Jézushoz, és ez által az örök élethez.
Javítsunk ma is a statisztikán!