Új hajtás

„Mert gondunk van a tisztességre nemcsak az Úr előtt, hanem az emberek előtt is.”
2 Kor 8,21

Ma arra emlékezik az egész világ, hogy Isten egy csodálatosan új dolgot kezdett az emberiség történetében azzal, hogy Jézus emberként erre a földre született. Igaz, kevés a valószínűsége annak, hogy mindez decemberben történt, de nem is ez a lényeg. Az a legfontosabb, hogy az emberiség új kezdete, új lehetősége Isten kezdeményezése volt. Krisztus első adventjével elérkezett a földre a bűn országának a vége, és elkezdődött Isten országa. Drága Megváltónk ezt a forradalmat nem erővel, nem hatalommal vitte végbe, hanem Atyja előtti engedelmességgel, alázatos, példamutató élettel, értünk tökéletes, teljes áldozattal. Tisztességes, becsületes élete, önfeláldozása áttörte az emberszívek kőgátjait, megbékített bennünket önmagával, megbékített bennünket Istennel, Kihez feltámadása után visszatért. Bennünket, megtért keresztényeket itthagyott ebben a világban, hogy Isten országa kiteljesedjék általunk. Küldetésünk lényege, hogy az Isten előtti becsület mellett az emberek előtt is becsületet találjunk.

Ma az embereknek arról, hogy tisztességes, becsületes, nemes, jóságos, jóindulatú, korrekt, jellemes, erkölcsös, lelkiismeretes, feddhetetlen, rendes, jóravaló, megbízható, gerinces, őszinte, kötelességtudó, szavahihető, szavatartó, nobilis, derék, igazmondó, egyenes, felelősségteljes, hiteles nem feltétlenül az jut eszébe, hogy keresztény. Ezen változtatnunk kell. Kezdjük ezt a változtatást azzal, hogy engedjük: Isten elkezdjen valami újat bennünk és általunk.

Restás László