Lehetsz király!

És láttam trónokat: helyet foglaltak rajtuk, és ítélő hatalmat kaptak azoknak a lelkei, akiknek fejüket vették a Jézusról való bizonyságtételért és az Isten igéjéért; akik nem imádták a fenevadat, sem az ő képmását, és nem vették fel az ő bélyegét a homlokukra és kezükre: ezek életre keltek, és uralkodtak a Krisztussal ezer esztendeig.
Jelenések könyve 20:4

Általában nem szoktam Ádámig és Éváig visszamenni, de ebben az esetben indokoltnak tartom. Igaz, hogy a Biblia végén található mai Igénk, de a megértését segíti, ha elolvasunk néhány gondolatot az elejéről.

Mózes 1. könyve 1:26-28 ezt írja:
Akkor ezt mondta Isten: Alkossunk embert a képmásunkra, hozzánk hasonlóvá: uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, az állatokon, az egész földön és mindenen, ami a földön csúszik-mászik.
Megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten képmására teremtette, férfivá és nővé teremtette őket.
 Isten megáldotta őket, és ezt mondta nekik Isten: Szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be és hódítsátok meg a földet. Uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain és a földön mozgó minden élőlényen!

Isten hatalmat adott az embernek, hogy uralkodjon a rá bízott földön. Mindez szépen működött egészen addig, amíg az ember már magán sem tudott uralkodni, ezért az Ördög, az ősi Kígyó szolgájává vált. Ádám és Éva elveszítette a gyönyörű Édent, nem voltak többé urai sem az állatoknak, sem a természetnek. Ami eddig áldás, és öröm forrása volt, most már ellenséggé, átokká vált.
A Jelenések könyvében bemutatott győztes sereg nem imádta a fenevadat, hanem Krisztust imádták, neki engedelmeskedtek mindhalálig.

Valójában ez az egyik kulcskérdés. Az engedelmesség. Akit imádunk, akit tisztelünk és szeretünk, annak engedelmeskedünk. Ádám és Éva a Kígyóra hallgatott, és nem engedelmeskedett Teremtőjének.
Ha győzni akarunk, és újra visszakapni az elveszett Édent, feltétel nélküli bizalomra és engedelmességre van szükségünk.

A visszaút biztosítva van Jézus által. Tartsuk a jó irányt!

Ha pedig az egynek elbukása miatt lett úrrá a halál egyetlen ember által, akkor azok, akik bőségesen kapják a kegyelem és az igazság ajándékát, még inkább uralkodni fognak az életben az egy Jézus Krisztus által. (Rómabeliekhez írt levél 5:17)