Jézus vére árán

"Ha pedig mint Atyátokat hívjátok őt segítségül, aki személyválogatás nélkül ítél meg mindenkit cselekedete szerint, félelemmel töltsétek el jövevénységetek idejét, tudván, hogy nem veszendő dolgokon, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg atyáitoktól örökölt hiábavaló életmódotokból, hanem drága véren, a hibátlan és szeplőtelen Báránynak, Krisztusnak a vérén."
P
éter első levele 1:17-19

Magas az ár? Amikor Istennek mérlegelnie kellett, hogy Téged tartson-e meg, vagy egy esetleges bukást feltételezve a Fiát is elveszítse Veled együtt, akkor Isten a kétségest választotta és belement a lehetetlenbe. A csőcselék kezébe engedte a Fiát, hogy megmentsen bennünket az örökké tartó haláltól. FANTASZTIKUS! ELKÉPZELHETETLEN!

Isten nem valamit adott abból, amit megteremtett, amit Neki könnyen lehetett volna pótolni is, hanem Azt a Valakit adta, Akit nem lehet helyettesíteni, mert nem teremtmény, Akiből nincs több és nem is lesz, ha elvész.

A bűn, amit Ádám egy vágyott környezetben, bűntelen tökéletességgel körbevéve, nem kényszerítésre, hanem szabad akaratból hajtott végre, azt Jézus a bűn négyezer éves megnyomorító munkája után, fájdalmakkal körbevéve, kényszerítés és megkínzás ellenére sem követte el.

Hatalmas áldozat Attól, Akit csak a szeretete kényszerített arra, hogy ilyent tegyen. A Világegyetem Uralkodója Fiaként senki sem vehette volna rá arra, hogy áldozza fel az életét értünk, porszem emberekért, akik egy parányi bolygó lakói vagyunk. Erre csak az értünk érzett szeretete késztette.

Adjunk oda mindent, amink van ennek a Jézusnak, mert egyedül Ő Az, Aki megmutatta, hogy a lehetetlent is megteszi értünk.