Jézus érted imádkozik

„Atyám, a kiket nékem adtál, akarom, hogy a hol én vagyok, azok is én velem legyenek; hogy megláthassák az én dicsőségemet, a melyet nékem adtál: mert szerettél engem e világ alapjának felvettetése előtt.”
János evangéliuma 17,24


A magányosság nagyon meg tudja gyötörni az embert.
Amikor édesapám meghalt el szerettük volna hozni édesanyámat, hogy ne legyen egyedül, de azt mondta, hogy most nem jön, mert meg kell szoknia az egyedüllétet. Már tíz éve egyedül él, hozzászokott, pedig nem könnyű a magány.
Egyszer fiatalokkal az egyedüllétről beszélgettünk. Az egyikük a következő megjegyzést tette: „Én soha nem vagyok egyedül, Jézus mindig velem van”

Érezzük-e ezt ma reggel is?
Lehet, hogy magányosan ébredtünk, talán férjünk, hagyott el, vagy feleségünk, talán édesanyánk, vagy édesapánk, de Jézus velem van.

Halála előtt Ő érted imádkozott. Azt kérte az Atyától, hogy tegye lehetővé, hogy Te vele legyél az örökkévalóságon át. Jézus szeretne Veled az Újföldön sétálva beszélgetni. Nincs többé egyedüllét, magány, szenvedés. Olyan helyre vár, ahol személyesen mindig veled lehet.

Vágysz erre az életre? Köszönd meg ma reggel Jézusnak, hogy elmondta ezt az imát az Atyának. Ő vár Téged és mindent megtesz, hogy ott is legyél vele együtt azon a helyen. Nemsokára visszatér az ég felhőiben, és azt írja Pál apostol, hogy feltámadnak a halottak „Azután mi, a kik élünk, a kik megmaradunk, elragadtatunk azokkal együtt a felhőkön az Úr elébe a levegőbe; és ekképen mindenkor az Úrral leszünk. 1 Thess. 4,17

Ámen

Megjegyzések