Meghitt kapcsolat

„Mert férjed a te Teremtőd, seregeknek Ura az Ő neve, és megváltód Izráelnek Szentje, az egész föld Istenének hívattatik.”

Ézsaiás 54:5.

„Férjed a te Teremtőd”…? Félek, hogy ez a gyönyörű hasonlat ma már nem azt jelenti, amit pár tíz vagy száz évvel ezelőtt jelentett.
Engedd meg, hogy ma reggel a legkedvesebb nagyapád-korabeli férjekről említsek meg néhány gondolatot. Persze hogy akkor sem voltak mindannyian mintaférjek, de azért több volt belőlük, mint manapság. Képzelj magad elé egy igazi keresztény családot.
Akkor a férj a család papja volt. Ő gondoskodott szerettei lelki fejlődéséről. Szólt a mamának, hogy vegye elő a Bibliát, és olvasson a gyerekeknek. Vagy éppen ő olvasott föl.
Ő volt az, aki az anyagiakat előteremtette. Lehet, hogy nem dúskált családja a maihoz hasonló minden földi jóban, de ami kellett, az minden megvolt.
És ő volt a béketeremtő. Hozzá lehetett fordulni, és tekintélyével, szeretetével segített elrendezni a bajokat.
A Biblia többször említi a családi kapcsolatokat – férj – feleség, menyasszony- vőlegény, - a közte és gyermekei közötti kapcsolat kifejezésére, szemléltetésére.
A fent idézett bibliaszöveg azt szeretné megerősíteni ma benned, hogy a te Teremtőd olyan, mint egy jó férj, aki szeret téged, gondoskodik rólad, megadja, rendelkezésedre bocsátja, amire szükséged van. Aki békét teremt a szívedben, és Aki a mai napra is küldött egy szerelmes levelet neked.
Mindezt azért teszi, mert SZERET Téged, és mert Ő az egész teremtett világ Istene.
Kiderül, hogy gazdagabb vagy, mint Bill Gates, és olyan barátod van, amilyen a hétmilliárd ember közül csak kevésnek! Tehát – légy ma nagyon hálás ezért!