Hinni, hogy megtörténik


"Jézus pedig megfordulván és reá tekintvén, monda: Bízzál leányom; a te hited megtartott téged. És meggyógyult az asszony abban az órában. Máté evangéliuma 9:22


Mit jelent a hit? Hinni, hogy minden megtörténik, aminek meg kell lennie? Hinni, hogy Valaki majd jön és mindent megold helyettünk? Vagy valami más?

"Mikor Istenre bízom a sorsom, érzem, hogy Isten nem ad föltétlen jogot ehhez. Hinnem kell benne, hogy “madárka tolla se hull ki” az Ő akarata nélkül, de nincs jogom vaksi bizalommal mindent az Ő kezébe tenni le; Isten reám bízta, hogy csináljam és igazítsam a sorsom. S csak, ha vállalom ezt a feladatot, akkor segít. A tunyák és a gyávák, akik bólogatva és hümmögve, Istenre bíznak mindent: a válságos pillanatban Isten szava nélkül maradnak.” (Márai Sándor)

Márai Sándor, és a fent idézett bibliai szakasz a hitnek olyan formájára világít rá, amelyre mindennap szükségünk van. Bízni Istenben, hogy Ő mindenre képes, de bízni abban is, hogy feladatunk is van a bizakodás mellett. A vérfolyásos asszony, akihez Jézus intézte a fenti szavakat odament és hittel ragadta meg a ruha végét, mert meg akart gyógyulni. Na és te?

Szeretnél gyógyulni? A belefáradás, a hitetlenség, az elfeledett küldetésből? Tudom, hogy te is úgy vagy mint én, meg sok másik ember. De hinned kell, hogy te is tehetsz egy keveset magadért... Megragadhatod a ruhája szegélyét. Belekapaszkodhatsz a karjaiba. Jézus erős és te is az vagy! A hit megtart! Folytasd a küzdelmet, és győzni fogsz. Ma is, holnap is. És holnap után is!

Hallgasd a következő éneket és ragadd meg Jézus ruhájának szegélyét bármilyen betegségedre keresel megoldást http://www.youtube.com/watch?v=KPFZLdKHmds