Hálát adok néked!


„Istenem vagy te, azért hálát adok néked! Én Istenem, magasztallak téged.” Zsolt. 118,28


Hányszor volt már olyan az életemben, hogy úgy éreztem, nincs tovább! Sátán úgy alakította a körülményeket, a körülöttem lévő emberek indulatát, hogy összedőlni látszott minden! Elkeseredtem, és mindent és mindenkit sötétnek láttam körülöttem. Ekkor eszembe jutott, hogy van valaki, aki látja az életemet és tud rólam mindent! Leborultam imádkozni, és nem tudom, hogyan, de minden átértékelődött bennem. Elkezdtem a pozitív oldaláról nézni a dolgokat. Imádságban hálát adtam minden dologért, ami történt velem, függetlenül a körülményektől. Rádöbbentem arra, hogy a pozitív gondolkodás segít abban, hogy felálljak a legnehezebb helyzetből is! Az a Valaki, aki ismer engem már fogantatásom óta, a legrosszabb helyzetből is tud jót kihozni!


Kedves Olvasó! Én nem tudom, mi történt veled mostanában. Nem tudom, mi romlott el körülötted. De egyet tudok: az az Isten, aki alkotott bennünket, szeret minket! Tud rólunk, és bármilyen kilátástalannak látszik is sorsod, segíteni akar. Keresi a veled való kapcsolatot, pont úgy, mint az igazi szülő is a gyermekkel, mert tudja, hogy nélküle nincs remény. Pál apostol mondja: „Tudjuk pedig, hogy azoknak, a kik Istent szeretik, minden javokra van” Róma 8,28. Ha szereted az Istent, hidd el, Ő még a rossznak látszó dolgokat jóra tudja fordítani. Ezért hát, adj hálát mindenkor neki! Ő az igazi Isten, Ő az Úr mindenek felett! Neki nincs lehetetlen!
Mi lenne, ha ma reggel találnál legalább három dolgot, amiért magasztalod Őt?!


Kormos Tivadar