Aki hisz, engedelmeskedik
"De hozzá menének az ő szolgái, és szólának néki, mondván: Atyám, ha valami nagy dolgot mondott volna e próféta neked, avagy nem tetted volna-é meg? Mennyivel inkább, a mikor csak azt mondja, hogy fürödj meg és megtisztulsz?"
2 Királyok 5,13


Vérünkben van a lázadás.

Az egyik ismerősöm kislánya még egy éves sincs, és amikor az apukája mérgesen rászólt, négykézláb bemászott a másik szobába és durcásan beült egy sötét sarokba.
A bűnös természetünkkel újra és újra előjön a lázadás hajlama.

Naámán, Szíria királyának fővezére beteg lett. Szörnyű baj gyötörte, poklos volt. Ilyenkor az ember futkos fűhöz- fához. Ő is mindent megtett, hogy meggyógyuljon. Kalandos úton eljutott Izráel királyán keresztül Elizeus prófétához.
Ő jó helyen kereste a gyógyulást, az igaz Istennél.
A prófétától egy furcsa receptet kapott. Menjen el a Jordán folyóhoz, fürödjön meg benne hétszer. Az első gondolata Naámánnak a lázadás volt.
„Hát nem többet érnek-e Damaszkusz folyói, Abáná és Parpar, Izráel minden vizénél? Megfürödhetnék azokban is, hogy megtisztuljak! Azzal megfordult, és haragosan eltávozott.”

Sokan beszéltek vele, és próbálták meggyőzni „ha valami nagy dolgot mondott volna e próféta neked, avagy nem tetted volna-é meg? Mennyivel inkább, a mikor csak azt mondja, hogy fürödj meg és megtisztulsz?”
Naámán elment a Jordánhoz, hétszer megfürdött benne és teljesen meggyógyult.

Milyen egyszerű, igaz?

Ha ma reggel elolvastad ezeket a sorokat, már jó helyen keresed a gyógyulást, de nem elég jó helyen keresgélni, nem elég minden reggel elolvasni ezeket a gondolatokat, fontos az is, hogy gyakoroljuk a megtanultakat.
A hit és az engedelmesség mindig együtt járnak a Bibliában.
Aki hisz, az engedelmes.

Megjegyzések