Víztől és Lélektől születni

“Jézus így felelt: "Bizony, bizony, mondom néked, ha valaki nem születik víztől és Lélektől, nem mehet be az Isten országába.”
János evangéliuma 3:5

Azt hittem, hogy sokat tudok. Tudok biciklizni, autót vezetni, bankkártyával fizetni, ágyat vetni, cipőfűzőt kötni, számolni, tudok olvasni, írni. Minden nap használom ezt a tudást. Ember vagyok: “Gondolkodom, tehát vagyok!” Sőt, érzek is: a másiknak csak rám kell néznie: látom bánatát, örömét és máris vele dobban a szívem is…

Amikor viszont megnyitom a Bibliám, csupa érthetetlen dologgal találom szembe magamat: kegyelem, isteni igazság, újjászületés. Nem tudok semmit!

Az emberit tudja az emberi. Az isteni dolgokat pedig egyedül az isteni...

"Ami testtől született, test az; és ami Lélektől született, lélek az" (Jn 3:6). A szív természeténél fogva gonosz, és "ki adhat tisztát a tisztátalanból? Senki" (Jób 14:4). Nincs emberi találmány, ami segíthetne a bűnös szíven. "A test gondolata ellenségeskedés Isten ellen, minthogy az Isten törvényének nem engedelmeskedik, mert nem is teheti" (Róm 8:7). "A szívből származnak a gonosz gondolatok, gyilkosságok, házasságtörések, paráznaságok, lopások, hamis tanúbizonyságok, káromlások" (Mt 15:19). A szív forrását kell megtisztítani, mielőtt a víz tisztán csörgedezhet belőle. Lehetetlenséget kísérel meg, aki a maga erejéből, a törvény megtartásával próbálja elérni a mennyet. Nincs biztonságban, akinek vallása pusztán a törvényesség, a kegyességbe burkolózás. A keresztény élet nem a régi módosítása vagy továbbfejlesztése, hanem a természet átalakulása. Halál a bűnnek és az énnek, és egészében új élet. Ezt a változást csakis a Szentlélek hatékony munkálkodása hozhatja létre.” (Ellen G.. White: Jézus élete című könyv ‘Nikodémus’ című fejezetéből)