Helyes döntés

“Engedelmeskedjetek azért az Istennek, de álljatok ellen az ördögnek, és elfut tőletek.”
Jakab levele 4:7

Egy mondás szerint három dolog van az életben, ami fontos: a születés, a házasság és a halál - de ezek közül csak a házasságban dönthetünk magunk. Mint minden mondásban, ebben is van egy nagy adag tapasztalat. A kapcsolataink azok, melyekre hatással vagyunk. A kapcsolataink azok, amelyek hatással vannak ránk. Hogy kihez tartozunk: nem periférikus kérdés.

Két alapvető kapcsolatunk az életben a jóhoz és a rosszhoz való viszonyunk. Ez pedig igazából egyugyanazon döntés két oldala. Egy “igen” Istennek és egy “nem” az ördögnek. Ez a felhívás nem egyszerűen arra hív, hogy tagadjuk meg a bűnt. Nem csak annyi, hogy ne tegyünk rosszat. “Ellenállni” annyi, mint folyamatosan visszautasítani egy másik személy közeledését, hogy kapcsolatot létesítsen velünk. A helyes döntés tehát, hogyha a gonoszság legkisebb csábítását, legkisebb cselekvését is visszautasítjuk. Mert Sátán kapcsolatot akar, nem csak egyszeri kalandot. A helyes döntés tehát, ha elzárkózunk attól, hogy rosszat tegyünk, mégha ez előnyt vagy élvezetet jelentene is nekünk személyesen.

Jakab a helyes döntésnek nem csak a negatív oldalát hangsúlyozza. Mert lehetetlen ellenállni az ördögnek, hacsak nem Krisztussal vagyunk kapcsolatban. “Közeledjetek az Istenhez, és ő közeledni fog hozzátok.” (8. vers) Az Istennel megélt mindennapi, sőt minden percben megélt személyes kapcsolat a legjobb döntés! Nemcsak megóv a bűntől, de képessé tesz a jó cselekvésére.

Fogd meg hát Isten kezét ezen a reggelen, és kérd tőle, hogy vezessen kézenfogva!