A föld javainak ígérete

„Ha készséggel engedelmeskedtek, majd a föld legjavából esztek!”

Ésaiás 1:19.


Életünk során hány és hány alkalom volt, hogy engedelmeskedtünk vagy éppen nem engedelmeskedtünk valakinek. Volt, hogy – gyerekkorunkban ígértek valamit, ha ezt vagy azt megtesszük, később kedvesünknek kérés nélkül is engedelmeskedtünk.

Hát pontosan erről van szó! A mi kedves Megváltónknak még az sem elég, ha engedelmeskedünk – lehet ám azt ökölbe szorított kézzel is tenni – hanem azt mondja, 'ha készséggel engedelmeskedünk'.

Más fordításokban meg úgy olvasom ezt az Igét; ha engedelmesen figyeltek rám, ha készségesen hallgattok rám, ha hajlandók és engedelmesek lesztek, ha készakarattal engem hallgattok – a föld javaival éltek.

Vajon mit takar a „föld javaival” élés.

Eszembe jutott egy szakasz a Malakiás könyvéből

„Avagy az ember csalhatja-é az Istent? Ti mégis csaltatok engem. És azt mondjátok: Mivel csalunk téged? A tizeddel és az áldozni valóval. Átokkal vagytok elátkozva, mégis csaltok engem: a nép egészben! Hozzátok be a tizedet mind az én tárházamba, hogy legyen ennivaló az én házamban, és ezzel próbáljatok meg engem, azt mondja a Seregeknek Ura, ha nem nyitom meg néktek az egek csatornáit, és ha nem árasztok reátok áldást bőségesen. És megdorgálom érettetek a kártevőt, és nem veszti el földetek gyümölcsét, és nem lesz a szőlőtök meddő a mezőn, azt mondja a Seregeknek Ura. És boldognak mondanak titeket mind a nemzetek; mert kívánatos földdé lesztek ti, azt mondja a Seregeknek Ura.”

Tehát, ha figyelünk a mi drága Jézusunkra, engedelmesen megtesszük, amit kér tőlünk, akkor már itt ezen a földön is tapasztalhatjuk azt az áldást, amit nekünk ad.

De ami még ennél is sokkal fontosabb – az örök élet ígérete. Az újjáteremtett föld ígérete!

Érdemes engedelmeskednünk, ezért hát kezdjük el még MA!