Beszélgess Jézussal!

„Ezt mondja az Úr: Ne dicsekedjék a bölcs az ő bölcseségével, az erős se dicsekedjék az erejével, a gazdag se dicsekedjék gazdagságával; Hanem azzal dicsekedjék, a ki dicsekedik, hogy értelmes és ismer engem, hogy én vagyok az Úr, a ki kegyelmet, ítéletet és igazságot gyakorlok e földön; mert ezekben telik kedvem, azt mondja az Úr.” Jeremiás 9,23-24


Egy élő rádióműsort közvetített a Magyar Rádió Győri Stúdiója. A vendég Dr. Szigeti Jenő teológiai tanár volt. Záporoztak a kérdések egy órán keresztül, az embereket érdekelte a Biblia tanítása. A műsoridő vége felé csörgött a telefon és egy férfi szólalt meg:

„Ön egy értelmes ember, hogyan beszélhet olyan sületlenségeket, hogy a Bibliában leírtak igazak, hogy Isten valóban létezik?„

A tanár úr egy kicsit meglepődött a kérdésen, és a következőket mondta:

„Tudja, én most sok bizonyítékot tudnék önnek mondani Isten létezéséről, de nem teszem. Egy dolgot viszont hadd mondjak el Önnek: Én ma reggel beszéltem Vele”.

A férfi erre nem tudott mit mondani,köszönés nélkül letette a telefont.

Mikor beszéltél te utoljára Jézussal? Biztosan olvastál róla szép történeteket, hallottál nagyszerű prédikációkat, amelyek felmelegítették a szívedet, de mikor mondtad neki utoljára úgy igazán szívből, hogy „én nagyon szeretlek Jézusom”?
Mi emberek is lakva ismerjük meg igazán egymást. Jézust is úgy ismerheted meg, ha engeded beköltözni a szívedbe, ha beszélgetsz Vele, ha kérdezed és odafigyelsz a válaszaira is.

Hogyan válaszol Jézus? Válaszolhat a gondolataidon a lelkiismereteden, vagy embereken keresztül, de legbiztosabban a Biblián keresztül fog, hisz a Biblia szerzője maga Jézus Krisztus.

Ma reggel megkérdezi tőled, hogy ismered-e Őt igazán, szoktál-e vele beszélgetni?
Próbáld ki, Ő válaszolni fog!