Segítség a bajban
A nyomorúság idején hozzád kiáltok, mert te meghallgatsz engem.
Zoltárok 86,7


Dávid imája"Figyelj rám, és hallgass meg, URam, mert nyomorult és szegény vagyok! 
Tartsd meg életemet, mert híved vagyok én!
Istenem, szabadítsd meg szolgádat, aki benned bízik!
Légy kegyelmes, Uram, mert hozzád kiáltok minden nap. 
Örvendeztesd meg szolgád lelkét, mert hozzád emelem lelkemet, Uram!
Mert te jó vagy, Uram, és megbocsátasz, nagyon szereted mindazokat, akik hozzád kiáltanak.
Hallgass, URam, imádságomra, és figyelj könyörgő szavamra! 
A nyomorúság idején hozzád kiáltok, mert te meghallgatsz engem.
Nincs hozzád hasonló, Uram, az istenek között, műveidhez fogható nincsen. 
Eljön minden nép, amelyet alkottál, leborulnak előtted, Uram, és tiszteletet adnak nevednek. 
Nagy vagy te, csodákat teszel, te vagy Isten egyedül!
Taníts engem utaidra, URam, hogy igazságod szerint járjak, és teljes szívvel féljem nevedet.

Magasztallak, Uram, Istenem, teljes szívből, és tisztelem nevedet örökké. "
Ámen