Hogyan lehet anyagi biztonságod?

„Azt mondom pedig: A ki szűken vet, szűken is arat; és a ki bőven vet, bőven is arat. Kiki a mint eltökélte szívében, nem szomorúságból, vagy kénytelenségből; mert a jókedvű adakozót szereti az Isten.”
Korintusbeliekhez írt második levél 9,6-7


Egy történetet szeretnék ma reggel megosztani az olvasókkal.

Egy hölgy elfogadta szívében Jézus Krisztust megváltójának és ahogy ilyenkor lenni szokott, mindenben követni akarta. Olyan életet szeretett volna élni, amilyet barátja Jézus élt. Nem akart neki szomorúságot okozni. Elhatározta, hogy szövetséget köt Jézussal és megkeresztelkedik. Már ki volt tűzve a bemerítés időpontja, amikor odajött hozzám és a következőket mondta:

- Laci, én nem tudok nyugodt lelkiismerettel bemerítkezni.
- Miért, mi a gondod?
- Megismertem a Bibliából, hogy mindenünk az Úré, és Ő minden jövedelmünk tizedét visszakéri, én olyan anyagi helyzetben vagyok, hogy ezt nem tudom megtenni. Ha száz forinttal többet kell orvosságra kiadnom a szokásosnál, már nem tudom megvenni.

Kezdte sorolni, hogy milyen adósságai vannak, hogy egyedül él, napi négy órában takarít. Én csak hallgattam, hallgattam és szinte szóhoz sem jutottam.

Mit lehet ilyenkor mondani?

Isten Malakiás prófétán keresztül üzent valamit, és én ezzel bátorítottam őt.
„Hozzátok be a tizedet mind az én tárházamba, hogy legyen ennivaló az én házamban, és ezzel próbáljatok meg engem, azt mondja a Seregeknek Ura, ha nem nyitom meg néktek az egek csatornáit, és ha nem árasztok reátok áldást bőségesen. „ Malakiás 3,10

Aztán félrementünk a gyülekezet egy csendes sarkába és imádkoztunk. Isten Szentlelkének a jelenlétét lehetett érezni.

Két hét múlva ez a testvérnő ott állt a Balatonban kilenc fehér ruhás társával együtt.

Engem nemsokára elhelyeztek abból a gyülekezetből ahová a hölgy tartozott. Eltelt jó pár hónap amikor újra alkalmam volt meglátogatni azt a gyülekezetet.
Amikor megérkeztem ez a hölgy szaladt elém, a nyakamba ugrott és elkezdett sírni.

- Képzeld Laci, én akkor „megpróbáltam” az Urat, és úgy megáldott, hogy azóta már nyolc órában tudok dolgozni, és a teljes keresetemből tudok tizedet fizetni.

Később ennek a gyülekezetnek a pénztárosa lett ez a hölgy.


Ma reggel is „próbáld meg” Istent. Kérj tőle bátran, Ő ott van melletted, hisz szeret Téged. Meghallja imádat és válaszol rá.
Bejegyezte: Lacás dátum: 4:00