Szeretlek Téged

„És járjatok szeretetben, miképen a Krisztus is szeretett minket, és adta Önmagát miérettünk ajándékul és áldozatul az Istennek, kedves jó illatul.” Efézus 5,2

„Szeretni és szeretve lenni a legnagyobb boldogság a világon.” írja Goethe.

Ez a két dolog összekapcsolódik, „Szeretni és szeretve lenni”. Nem tudunk szeretni, ha nem kapunk szeretetet. Érezted már ma reggel, hogy szeret Valaki? Talán megsimogatta az arcodat vagy kaptál egy puszit.
Lehet, hogy egyedül ébredtél, de tudd meg, hogy nem vagy egyedül. Vele beszélgethetsz, Ő mindig türelmesen meghallgat. Imáid jó illatként felszállnak Hozzá, és minden mondatodra válaszol.

Ismered Őt, beszélgettél már Vele? Próbáld ki, nem fogsz csalódni. Ő azt ígéri neked:
„Mikor vizen mégy át, én veled vagyok, és ha folyókon, azok el nem borítnak, ha tűzben jársz, nem égsz meg, és a láng meg nem perzsel téged.” Ésaiás 43,2