Az ember Fiának eljövetele

„Mert valaki szégyell engem és az én beszédeimet e parázna és bűnös nemzetség között, az embernek Fia is szégyellni fogja azt, mikor eljön az ő Atyja dicsőségében a szent angyalokkal.”
Márk 8:38.
Egy kétkarú mérleg képe jött elém; Egyik mérlegserpenyőben állnak „az emberek”. Különféle bűnökkel, kisebb nagyobb csalással, paráznasággal, nagyzolással, erőszakkal…
A másik serpenyőben látom Jézust, a tisztát, a szentet, az alázatost, a szeretetteljes Megváltót – angyalaival dicsőségben eljönni a földre, magához venni övéit.


Én a mérleg előtt állok.
Meg merjem vallani, hogy Jézusé vagyok? Kinevetnek! Lenéznek! Kiközösítenek! A hátam mögött összesúgnak!
Én már döntöttem!
És TE?
Te melyik oldalon állsz?