Választható életforma

„Engedelmeskedjetek azért az Istennek; álljatok ellene az ördögnek, és elfut tőletek. Közeledjetek az Istenhez, és közeledni fog hozzátok. Tisztítsátok meg kezeiteket, ti bűnösök, és szenteljétek meg szíveiteket ti kétszívűek.”
(Jakab apostol levele 4. fejezet 7-8. vers)
Egy alkalommal egy nagy gyülekezet lelkipásztorát egy barátja látogatta meg és megkérdezte:
- Mennyi tagja van a gyülekezetednek?
- Ezer. - volt a válasz.
- No de ebből az ezerből, mennyien aktívak.
- Mind azok.
- Valóban?
- Igen. Egy részük az Úrért buzgó, más részük az ördögért.

A Szentírás világos üzenete, hogy megteremtetésünk óta két hatalom küzd értünk. Teremtőnk már az Édenben elénk tárta, hogy van egy másik erő, aki szeretne hatalmába keríteni bennünket.

A Teremtő szeretetéről biztosít, míg a másik "emberölő" kezdettől fogva. De nem tehet ellenünk semmit, csak akkor, ha mi is akarjuk. Ahogy Káinnak mondta az Úr: „a bűn az ajtó előtt leselkedik” (1Móz.4:7), mint „ordító oroszlán, keresvén kit elnyeljen” (1Pt.5:8).

„De álljatok ellene és elfut tőletek!” - írja az apostol. Persze, nem földi értelemben vett, makacs indulatosságra alapozott ellenállásról van itt szó.

Ez az ellenállás; az Istenhez való közeledés, nemcsak a reggeli és az esti imádság idején és a Neki való engedelmesség, de nemcsak szombaton...

Ez az ellenállás; az isteni életforma, Jézus példájának követése és megvalósítása.

Ez a szabad akarat; a választás joga és felelőssége, hogy kiért buzgólkodunk ma, és miben leszünk aktívak.

Végül, bátorítson bennünket, hogy:

„Sátán senkit nem győzhet le saját beleegyezése nélkül. Elcsüggeszthet, de nem szennyezhet be, meggyötörhet, de nem fertőzhet meg. Az a tény, hogy Krisztus győzött, öntsön bátorságot követőibe, hogy hősiesen küzdjenek a bűn és Sátán ellen.” (E.G.White: Nagy küzdelem 454.o.)

„Sátán jól tudja, hogy a sötétség seregei a leggyengébb embert sem képesek legyőzni, ha az Krisztusban marad.” (471.o.)