Miért nem kell félni

„Ne féljetek, és ne rettegjetek! Hát nem mondtam-e meg és nem jelentem előre? Ti vagytok tanúim! Hát van-e rajtam kívül Isten? Nincs kőszál, nem tudok!”
(Ézsaiás könyve 44. fejezet 8. vers)
A deutero- kanonikus Sirák fia könyve úgy beszél a félelemről, mint az egész emberiséget markában tartó érzésről, mely álmunkban is kísért:

„Amikor pedig ágyán megpihen, éjjeli álom zavarja gondolatait, alighogy egy múló pillanatra nyugalmat talál, máris rémképekkel küszködik, megzavarodik lelke látomásától, mintha háború napján menekülnie kellene, s amikor megmenekül, felébred, és csodálkozik, hogy nincs mitől félnie.” (Sirák 40:4-7)

Ó, hányszor ébredünk így! S valóban, kinek hiányzik a félelem? Úgy vélem, senki sem sajnálná, ha a viszolygás, a szorongás eltűnne a földről.
S valóban, a félelem egyik fajtája eltűnőben van. Egyre kevesebben félnek, amikor rosszat tesznek, amikor vakmerő dolgokat visznek végbe.

De van pozitív félelem is. Ez az, amikor Isten megpróbálta megtanítani az első emberpárnak a bűn iszonyatos voltát és következményeit. Félni az engedetlenségtől kellett volna, nem pedig a Teremtőtől.

Manapság is, sokan a Biblia „ne féljetek” bíztatását, Ézsaiás korának kiválasztott népéhez hasonlóan úgy értelmezik; „ne féljetek” - Isten úgy szeret, ahogy vagytok, nem kell megváltoznotok; „ne féljetek” - Isten szeret, és nem fogja engedni, hogy szenvedjetek.

De Ézsaiás a „ne féljetek” szavakat nem azoknak szánta, akik bűnt bűnre halmoztak, akik bálványokat rejtegettek, akik elnyomták a szegényeket, akik nyomorgatták az özvegyeket. Sőt, kemény ítéletet mondott ki felettük, amiből persze nemigen okultak. És amitől nem is féltek.

És később, mikor már körülvették Jeruzsálemet Nabukodonozor seregei, a hamis próféták még akkor is azzal hitegették a népet, hogy nem kell félni, minden rendben lesz, az Isten megint csodásan megszabadítja őket. Ez fog megismétlődni nemsoká: „Mert a mikor ezt mondják: Békesség és biztonság, akkor hirtelen veszedelem jön rájok” (1Thessz.5:3).

De, akik tisztelik az Örökkévalót, és törekszenek úgy élni, ahogy Ő szeretné, azoknak nem kell félni, nem kell elrejtőzni, mikor Jézus megjelenik.

Kívánom az a nap számodra is az örök öröm napja legyen!