Isten igazsága

"Uram, te vagy Istenem! Magasztallak, dicsérem neved, mert csodákat vittél véghez, ősrégi terveket, való igazságot."
(Ézsaiás könyve 25:1)

Az emberek sokféleképp vélekednek az igazságról. Van, hogy objektívnek gondoljuk: elvekhez kötjük, melyeket mindenek fölé kell emelni. Még többször válik az igazság szubjektívvé. Vitáink hevében ekképp fakadunk ki: “Akkor is nekem van igazam!”

És Isten igazsága? Vajon Isten igazsága milyen: objektív vagy szubjektív? Egyik sem. Ha szubjektív volna, akkor a legnagyobb zsarnok lenne, ha pedig objektív lenne, nekünk semmi esélyünk sem lenne az életre. Isten igazsága személyes: “Jézus így szólt: "Én vagyok az út, az igazság és az élet…” (János 14:6) Személyes, mert Jézus Krisztusban összpontosul, és személyes mert célja a mi megmentésünk.

Isten vágya, hogy régi terveit megvalósíthassa az emberiség és személyes életünkben. Hogy ismét visszaadhassa az örök élet minden szépségét és boldogságát: “Ezen a hegyen leveszi a leplet, amely ráborult minden népre, és a takarót, amely betakart minden nemzetet. Véget vet a halálnak örökre! Az én Uram, az ÚR letörli a könnyet minden arcról. Leveszi népéről a gyalázatot az egész földön. - Ezt ígérte az ÚR!” (7-8. versek)

Isten ma ennek a csodának a valóra váltásán munkálkodik életünkben. Nekünk mi a célunk?