Valami mégis más

"Akkor az Úrnak lelek reád fogsz szállani és velök együtt prófétálni fogsz, és más emberré leszel."
1Sámuel 10:6

Érezted-e vala a téged átölelő és megérintő Istent? Istent, Akinek jelenlétében minden más lesz, mert a Szentlélek olyan erővel és képességekkel ruház fel, mint amilyet gondolni sem mersz?

Saul, egy ilyen jellegű ígéretet kapott Istentől, Sámuel prófétán keresztül. Mielőtt felkenik Izrael királyává prófétálni fog, és más ember lesz. Bár, a későbbi bukása nem tartozott a kapott ajándékok közé, mégis Isten egy batyuval indította királyi pályájára, amelyet kinyitva sok élethelyzetben győzhetett volna.

Mi is életünk kezdetén egy ilyen "batyuval"lettünk elindítva. A batyuban a szeretet hatalmát, az irgalom olaját, a gondoskodás ölelő karját kaptuk, azért hogy így "uralkodjunk" mások felett. Azaz nem azért kapunk vezetési teret, hogy hasonló döntéseket hozzunk, mint Saul, hanem azért, hogy szolgáljunk vele másokat.

Vagyis ma, amikor Isten az ő Lelke erejét tölti ki ránk nem a magunk javára való élést szorgalmazza, hanem azt, hogy legyünk más mint az átlag ember. Mást tenni, másként mosolyogni, másként viszonyulni.

Mert "Talán semmi sincs szebb a világon, mint találni egy embert, akinek a lelkébe nyugodtan letehetjük szívünk titkait, akiben megbízunk, akinek kedves arca elűzi lelkünk bánatát, akinek egyszerű jelenléte elég, hogy vidámak és nagyon boldogok legyünk.” (Ernest Hemingway)