Kinek az uralma alatt vagytok?

Kinek az uralma alatt vagyok?

„Ne uralkodjék tehát a bűn a ti halandó testetekben, hogy engedjetek néki az ő kívánságaiban:
Se ne szánjátok oda a ti tagjaitokat hamisságnak fegyvereiül a bűnnek; hanem szánjátok oda magatokat az Istennek, mint a kik a halálból életre keltetek, és a ti tagjaitokat igazságnak fegyvereiül az Istennek.”

Róma 6,12-13.

„a bűn az ajtó előtt leselkedik, és reád van vágyódása; de te uralkodjál rajta.” – hangzik az ősi intelem!

Azt hiszem, mindannyian megtapasztalhattuk már ezt, hogy mennyire igaz! Sátán mindent bevett annak érdekében, hogy elbuktasson bennünket. Ismeri tulajdonságaidat és a leggyengébb pontodon támad a legerőteljesebben. Minden lánc annyira erős, mint a leggyengébb láncszeme... Egyébként lehetsz bármilyen jó, kiváló tulajdonságokkal rendelkező személy, ha egy ponton győzedelmeskedik életedben a gonosz, uralkodni fog feletted!

Akkor védtelenek vagyunk az ellenséggel szemben? Nincs olyan ember, akinek ne lenne – ha egy is – rossz tulajdonsága! Ki vagyunk szolgáltatva Sátánnak? Nincs is semmi esélyünk? Teljességgel kijelenthetem, hogy ez nem így van! Igenis, tudunk győzedelmeskedni a rossz felett! A kérdés csak az, hogy kinek szánjuk oda magunkat? Ezen múlik a vereségünk vagy a győzelmünk!
Ha elhatározzuk szívünkben, hogy Istennek akarunk engedelmeskedni, nincs az a hatalom, amely le tudna győzni bennünket! Ami szerető Atyánk, ha kell, egy sereg angyalt is elküld segítségünkre! Ha kérjük Őt és törekedünk arra, hogy megszabaduljunk hiábavaló életünk visszásságaitól, Ő meghallgatja imánkat és segít!
A győzelem tehát nem a saját erőnk és elhatározásunk eredménye, hanem az odaszánásunké. Hányszor és hányszor előfordult már, hogy elhatároztál valamit, akartad is, de mégsem jött össze. Az emberi erő kevés, de Isten azt üzeni Neked, hogy „mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít”I Fil.4,13.

Így tehát az Úrral való kapcsolatomon múlik, hogy mennyire vívom meg sikeresen a harcot! Éppen ezért, ne a bűnre vagy a várható vereségre koncentrálj, mert amitől rettegsz, be is fog következni! Isten nem olyan követőkre vágyik, akik állandóan hosszú arccal, szomorú ábrázattal gyötrődnek állandó vereségeik miatt, hanem olyan ragyogó arcú keresztényekre, akik bár tudatában vannak hibáiknak és gyengeségeiknek, mégis a krisztusi győzelem öröme járja át mindennapjaikat. Vannak hívők, akik a szentség egyik jelének gondolják a búskomor tekintetet, önmarcangoló életvitelt. Pedig az igazi krisztuskövetők tudják, hogy vége mindig jóra fordul, és már előre örvendeznek Isten kegyelmén! Bíznak az Úr ígéretében, és ez határozza meg mindennapjaikat. „Annak pedig, a ki véghetetlen bőséggel mindeneket megcselekedhetik, feljebb hogy nem, mint kérjük vagy elgondoljuk, a mi bennünk munkálkodó erő szerint, Annak légyen dicsőség az egyházban, a Krisztus Jézusban nemzetségről nemzetségre örökkön örökké.” Ef.3,20-21

Ezen a reggelen szánjuk oda magunkat Istennek, és tegyük meg mindennap! Higgyük el, hogy a győzelem már elő van készítve nekünk, csak el kell fogadnunk….

Kormos Tivadar