Isten megtérésre hív

Térjetek én hozzám, hogy megtartassatok földnek minden határai, mert én vagyok az Isten, és nincsen több!
Ézsaiás próféta könyve 45:22

Egy három évvel ezelőtti hazai felmérés szerint a megkérdezettek 4%-a istentagadónak vallja magát; 5%-a nem tudja, hogy van-e isten vagy nem adott választ; 11%-a nem hisz semmiféle istenben, természetfeletti hatalomban; 12%-a szerint létezik egy szellem vagy egy természetfeletti hatalom; 18%-a igazán nem is tudja, hogy mit is higgyen istenről; és 50%-a szerint létezik egy isten, akivel személyes kapcsolatba kerülhet! - Érdekes lehet mindez, ha összevetjük egy másik felmérés adataival, miszerint: a magyarok 35%-a naponta legalább egyszer imádkozik; 15%-a minimum hetente részt vesz valamilyen vallásos szertartáson…

Ez a cirka 2700 évvel ezelőtti isteni kinyilatkoztatás, prófétai szó egy “jó ajánlat”-nak tűnik: “Térjetek hozzám és megszabadultok…” (Szent István Társulati Biblia fordítás)! Az ajánlat indoklása csak ennyi: “Mert én vagyok az Isten, és nincsen más.” (uo.)

Ezek szerint nincs túl sok értelme (és életidőnk) arra, hogy kiderítsük: van-e más isten! Az “ajánlat” arról szól, hogyha Hozzá térek, megszabadít…!

25 évvel ezelőtt fordultam Hozzá először, a térdeimen, hogy “bizonyítsa be” számomra, hogy Ő tényleg VAN. Azóta is megteszem ezt, naponta Hozzá fordulva, és mindig abban erősödtem meg, hogy az ellenkezője - legalább is számomra - nem igaz! Újra s újra arra jutottam: Ö tényleg VAN!

Életünk szomorú, tragikus vagy veszteségekkel terhes napjaiban lehet hogy úgy érezzük, nincs is SENKI, aki tudna rólunk, vagy törődne velünk… De ha újra Hozzá fordulunk, rádöbbenünk, hogy tulajdonképpen Ő az EGYETLEN esélyünk!

Arra hívlak, hogy figyeljünk ma is Őreá, mert Ő Számunkra az Egyetlen Isten!

Ha találkoztál Vele ma reggel, ezt az éneket ajánlom - magunknak, önmagamnak és Neked is:

„Hűséged végtelen, Atyám nagy Isten,
Elhat a mélybe az egek fölé,
Irgalmad nem fogy a múló idővel,
Ki voltál az maradsz mindörökké.

Hűséged végtelen, hűséged végtelen,
Mindennap új áldás árad reám.
Hiányom pótolod hatalmas kézzel,
Hűséged végtelen, Uram hozzám!”