HÚSVÉT UTÁN

„Józanok legyetek, vigyázzatok; mert a ti ellenségetek, az ördög, mint ordító oroszlán szerte jár, keresvén, kit elnyeljen”
1 Péter 5,8


A tegnapi nap mérlege: 365 ittas vezetőt igazoltattak a rendőrök és 87 jogosítványt vontak be. Sajnos tegnap sok részeg embert láthattunk.
Mi jellemző az ittas emberre? Sokat beszél, de keveset mond, nem tudja kontrollálni tetteit.

Az Ige ma reggel józanságra bátorít. Már bölcs Salamon is azt mondta a Példabeszédek könyve 31. fejezet 6. versében, hogy „Adjátok a részegítő italt az elveszendőknek …”, - ami igaz is, de itt Péter másféle józanságról beszél. A lelki józanságról.

Lelkileg is megrészegedhetünk. Nem tudunk egyenesen járni a hitben, csökken a védekező képességünk Sátán csalásaival szemben. Nagy veszély ez! Ő igyekszik „ha lehet, még a választottakat” is elhitetni. Hogyan történhet ez meg?

A múlt héten megkeresett valaki, hogy segítsek neki, mert nem tud mit kezdeni a fiával. Alkoholista, de nem ismeri be. Egyszer elkezdte az ivást, mindig többet és többet ivott és most már nem tudja abbahagyni. Így nem lehet segíteni rajta.

Sátán is ugyanígy kötöz meg bennünket. Először csak egy kis dologban kéri, hogy térjünk el Jézus tanításától, majd egyre több és több mindenben, aztán észre sem vesszük, már az egész gondolkodásunk megváltozott, már nem érdekel Jézus és az Ő Igazsága.

Mi a megoldás, hogyan védekezhetünk ez ellen, hogyan lehetünk, maradhatunk józanok?

Olvasd Jézus életét, foglalkozz tiszta nemes gondolatokkal! Jézus erőt ad ehhez az új élethez. Ne csüggedj, Jézus feltámadt, az Ő ereje rendelkezésedre áll. Húsvét után élünk nem előtte.

Túrmezei Erzsébet:

Húsvét után

HÚSVÉT ELŐTT… nehéz, szomorú léptek.
Húsvét előtt… zokogó, bús miértek.
Húsvét előtt… ajtók, kemények, zártak.
Húsvét előtt… arcok, fakóra váltak.
Húsvét előtt… szívek, üres-szegények.
Húsvét előtt… kihamvadott remények.
Húsvét előtt… egy nagy „Minden hiába!”
Bús eltemetkezés az éjszakába.

De húsvét lett! Feltámadott a Mester!
HÚSVÉT UTÁN… el a gyásszal, könnyekkel!
Húsvét után… futni a hírrel frissen!
Húsvét után… már nem kérdezni mit sem!
Húsvét után… új cél és új sietség!
Jézus él! Nincs út, mely messze esnék!
Húsvét után… erő, diadal, élet!