Az egész föld Ura

„Az Úré a föld, és ami betölti, a földkerekség és minden lakója.”
Zsoltár 24:1.

A földem is? A telkem is? A házam is? A pénzem is? Az értékeim is? Az életem is? A férjem – feleségem is? A gyermekeim is? Tehát nekem semmim sincs?
Sajnos, így igaz! Semmink sincs!
„Mert semmit sem hoztunk a világra, világos, hogy ki sem vihetünk semmit!’ 1Timóteus 6:7.
Viszont van egy hatalmas Királyunk, aki gyermekeivé fogadott minket – és gyermeki jogon – mindenünk megvan. Igaz, hogy végül el kell mindennel számolnunk, mert kölcsönkaptuk, de ez azt is jelenti, hogy MINDENÜNK megvan, amire szükségünk van, és azt is jelenti, hogy nincs mivel dicsekednünk, hisz mindenünk az Úré.
Elszámolási kötelességünk van. Végül el kell számolnunk mindazzal, amit a mi mennyei Atyánk ránk bízott. Anyagi javainkkal – hogyan használtuk – el, ill. fel? Gyermekeinkkel – hogyan neveltük őket? Egészségünkkel – hogyan őriztük, mennyire vigyáztunk rá? Időnkkel – mire pazaroltuk? Férjünkkel – feleségünkkel – mennyire segítettük, bátorítottuk őt? Képességeinkkel – hogy kamatoztattuk-e vagy önzően magunknak tartottuk?
Mint a világmindenség királyának gyermekei – mérhetetlenül gazdagok vagyunk! Belegondoltunk ebbe?
MICSODA ELŐJOG! – de milyen NAGY FELELŐSSÉG is ez!