Nem hiába szolgálsz

„És én mondám: Hiába fáradoztam, semmire és haszontalan költöttem el erőmet; de az Úrnál van ítéletem, és jutalmam Istenemnél.” Ésaiás 49,4.

Vannak pillanatok az ember életében, amikor úgy érzi, hogy nincs értelme a munkájának. Néha kimerülünk, elfáradunk, és azt gondoljuk, hogy vége mindennek. Főleg, ha lelki dolgokról van szó, nem túl gyorsan látszik meg az eredmény….
Egyszer, egy vállalkozó együtt érző szívvel mondta: „Szegény testvérem! Nem lehet könnyű neked! Nincs igazán sikerélményed a lelki munka területén! Én villanyszerelő vagyok, és ha elvállalok valamilyen munkát, felmérem azt, azután nekikezdek és a végén boldog örömmel kapcsolom fel a villanyt, mint munkám eredményét! Te ezt az élményt nagyon ritkán érzed! Bár látom, hogy keményen dolgozol az emberi lelkekkel, mégis oly csekély az eredmény!”

Az igaz, hogy a lelki munkát nem lehet a villanyszereléshez hasonlítani, ennek ellenére van valami igazság véleményében. Sok esetben szeretnénk, ha emberek közelednek Istenhez, hogy életük jobbá váljék, mégsem sikerül!
Valahogy ezt érezhette a próféta is! Hiába minden, hasztalanul élem életem, nincs semmi értelme bárminek! De tényleg így van? Fölösleges mindaz, amit az Úrét teszünk?
Nem hinném! Még ha nem is látszik meg az eredmény azonnal, nem szabad feladni! Lehet, hogy majd csak Isten országában látjuk meg az eredmény, mégis fontos a tevékenységed! Mi az, ami megmarad ebből az életből? A ház, a telek, a kocsi, a drágakő mind-mind elvész, megsemmisül, de egy megmarad: amit Jézusért tettél! Egy pohár víz a szomjazónak, egy tál étel az éhezőnek, egy mosoly, ami nem kerül semmibe! Ezek az igazi értékek! Ezek megmaradnak, mert a jellemünket átformálja, és emberi életek változnak meg egyszerű cselekedeteink által!

Ha úgy éreznéd, hogy hiábavaló bármilyen jótetted, ne add fel! Pál apostol által így vigasztal az Úr: „Azért szerelmes atyámfiai erősen álljatok, mozdíthatatlanul, buzgólkodván az Úrnak dolgában mindenkor, tudván, hogy a ti munkátok nem hiábavaló az Úrban.” I.Kor. 15,58.

Ma reggel legyen ez a vigaszod…

Kormos Tivadar