Krisztustól nyert bűnbocsánat

"Írok nektek, gyermekek, mert megbocsáttattak bűneitek az ő nevéért."
János apostol első levele 2:12

Borzasztó, ha ok nélkül bántanak. De van ennél sokkal rosszabb: amikor azzal vádolnak, amit valóban és letagadhatatlanul mi követtünk el.

A legcsodálatosabb dolog az Univerzum történetében az, amikor Isten megbocsátja a bűnös ember vétkeit. Ugyanakkor ez a legigazságtalanabb dolog, ami létezik. Ismerjük a felháborodást, amit akkor érzünk, amikor egy bűntény nem nyeri el méltó büntetését. Amikor a bűnös kegyelmet kap - hatalmasra szokott hízni az igazságérzet bennünk. Mélyen belénkplántált mozgatórugó szerint a bűnt büntetésnek kell követnie. Pedig mi ezt a szabályt kivétel nélkül mindannyian a bűnös bolygóra születve tanultuk meg. Akkor milyen lehet Istennek bűnöket megbocsátani, Akinek a tökéletes világába tört be a bűn? Neki - a miénkhez képest - mennyire lehet fejlett az igazságérzete?

Az isteni igazságérzetben is érvényes a szabály: a bűnnek bűnhődnie kell. De ebben az isteni dimenzióban mégis akadt egy út, ami kiútnak bizonyult ebből a megoldhatatlan képletből. Ha Maga Isten Magára vállalja azt a büntetést, amit a valaha élt legbűnösebb ember bűneiért is igazságosnak minősül, és ezt az áldozatot mindazoknak felajánlja, akik maguk nem tudják ezt megszerezni, akkor van lehetőség arra, hogy a bűnös nemcsak kegyelmet, hanem jutalmat is kapjon. Lehetetlen, mégis igaz.

Ahhoz, hogy ezt a megfizethetetlen isteni kegyelmet ne használjuk kicsapongásra, folyamatosan emlékeztetnünk kell magunkat arra, hogy a kegyelem és a bűnbocsánat nem önmaguktól létező jelenségek, hanem csak azért léteznek, mert Jézus meghalt értünk. Kegyelem és bűnbocsánat Jézus nélkül, vagy Rajta kívül nincsen.

"Megbocsáttattak bűneitek az ő nevéért." Örömhír, mert ami nehéz volt, Isten elvette rólunk. Örömhír, mert Az, Aki ezt lehetővé tette a Leghatalmasabb a Világegyetemben, sőt a keze munkája minden az Univerzumban. Ez a Valaki vár mindenkit a családjába, hogy tegyük le a bűnterheinket Nála.