A bölcsek boldogsága


„Boldog az az ember, aki megtalálta a bölcsességet, és az az ember, aki értelmet kap. Mert több haszna van ennek, mint az ezüstnek, és nagyobb jövedelme, mint a színaranynak.”
Pédabeszédek 3:13-14.

Hallottad már? Csak egészség legyen, meg pénz, akkor már nem lehet semmi baj! Itt meg valami egészen másról olvasunk. Ha valaki megtalálta a bölcsességet és értelmet kapott – akkor annak értéke vetekszik az ezüsttel meg az arannyal. Gondoltad volna?
Mit jelent a „bölcsesség” szó? A szótár szerint: Hosszú távú józanság. Az alapos megfigyelés, megítélés, szólás, célszerű cselekvés tulajdonsága. Az egyén azon képessége, hogy hosszú távú józan, igaznak bizonyuló döntéseket tud hozni. Ez a képesség tudáson és tapasztalaton alapszik.
Hát ez nem semmi!
Igazán akkor leszel boldog, ha
- Alaposan megfigyeled a dolgokat – mielőtt véleményt alkotsz azokról
- Meggondolod, mikor szólj és mikor ne
- Ha célszerűen végzed munkádat
- Hosszú távon jó döntéseket hozol
- Képzed magad
- És tapasztalatokat gyűjtesz
Ehhez kell igazán bölcsesség! És ha mindez megvan életedben – akkor boldog és kiegyensúlyozott leszel. Nagyobb értékre leltél, mint egy vastag pénztárca, esetleg több millió a bankban. Ugyanis senki el nem veheti tőled.
Ez mind szép, de hogyan lehetek bölcs? A bölcsességet nem lehet kipréselni magunkból. A Forráshoz kell menni és onnan meríteni. Isten a bölcsesség forrása. Ő szívesen ad mindenkinek, aki kéri Tőle!
Bölcs Salamon írta:
„Fiam, ha megfogadod mondásaimat, és parancsaimat magadba zárod, ha figyelmesen hallgatsz a bölcsességre, és szívből törekszel értelemre; Bizony, ha bölcsességért kiáltasz, és hangosan kéred az értelmet, ha úgy keresed azt, mint az ezüstöt, és úgy kutatod, mint az elrejtett kincseket, akkor megérted, mi az ÚR félelme, és rájössz, mi az istenismeret. Csak az ÚR ad bölcsességet, szájából ismeret és értelem származik. A becsületeseknek jutalmat tartogat, pajzsot a feddhetetlenül élőknek. Vigyáz a törvény ösvényeire, és híveinek útját megőrzi. Majd megérted, mi az igazság és a törvény, a becsületesség és az igazán jó út.
Bölcsesség költözik szívedbe, és az ismeret gyönyörködteti lelked. Megfontolás őrködik feletted, értelem oltalmaz téged.” (2:1-11.)

Mielőtt ma elindulnál, hajtsd meg fejedet és kérd Istentől azt a bölcsességet, ami értékesebb az ezüstnél és az aranynál – hogy IGAZÁN boldog legyél!