Szárnyai árnyékában

Óh Isten, milyen drága a te kegyelmességed; az embernek fiai a te szárnyaidnak árnyékába menekülnek. „ Zsoltárok könyve 36:8

Az elmúlt szombaton Úrvacsorát vittünk egy 91 éves testvérnőnek és a következő történetet mesélte el. Budapesten a X. kerületben lakik egy tíz emeletes ház második emeletén, egyedül. Nemrég csőtörés volt nála. Kijavították a hibát, a biztosító is kifizette a javítási költséget. Pár napra rá csöngettek, a fiatalemberek mutattak valami igazolványt és azt mondták, hogy jöttek ellenőrizni, hogy a biztosító emberei minden kárt elszámoltak-e?
A néni beengedte őket a lakásába, és akkor megpróbálták Őt betuszkolni a fürdőszobába. Elkezdett kiabálni és az alatta lakó házmester meghallotta a szokatlanul hangos kiabálást és felment hozzá, a rablók erre elmenekültek.

Vannak az életünkben nehéz időszakok, betegség, gonoszság, erőszak. Bibliát ismerő emberek tudjuk, hogy ahogyan létezik egy valóságos Isten, úgy létezik egy VALÓSÁGOS rossz is, Sátán. Minden betegség, szenvedés, szomorúság tőle jön. Isten minden jónak a forrása, Sátán minden rossznak a létrehozója.

Ezen a reggelen is Isten egy csodálatosan szép Igét küldött nekünk. Nagyon szemléletes képben mutatja be, hogy milyen a mi Istenünk.
Dávid többször használja ezt a képet, pld. a 17. a 36. az 57. a 61. a 63. és a 91. zsoltárban is.
Jézus is említi a Máté 23:37-ben.
… hányszor akartam egybegyűjteni a te fiaidat, miképen a tyúk egybegyűjti kis csirkéit szárnya alá; és te nem akartad.

A Bibliában a kiterjesztett szárnyak erőt fejeznek ki, a szárnyak által megjelenik a kegyelem, a kegyelem révén védelmet, biztonságot, menedéket jelentenek a rászorulónak.

Isten megvédte a 91 éves nénit is a rablóktól, olyan sokszor megvédett engem is és a családomat is, és ha Önök is visszagondolnak az elmúlt napokra az Ő szárnya fedezte be Önöket is. Most még nem tudom, ma hogy fogok Budapesten közlekedni a sztrájk miatt, több helyre el kell jutnom, de nincs miért aggódnom.

Ha Isten tegnap velünk volt, ha olyan sok bajból kimentett, ma is segítségünkre lesz.