Az Úré az ítélet

„Hagyd az Úrra utadat, bízzál benne, mert ő munkálkodik: világossá teszi igazságodat, jogodra fényt derít.”

Zsoltárok könyve 37:5-6

Amennyire meghökkentő volt a hallgatóság számára Jézus hegyi beszédének üzenete, legalább annyira kell, hogy érintsen bennünket is a Zsoltárok üzenete. Azt hinnénk, csak minket érnek sérelmek, csak nálunk uralkodik a gonoszság és jogtalanság – de sajnos ez mindig is így volt. A bűneset után mindenképpen. Előre bocsátom egészen addig így lesz, míg Isten mindent újjá nem tesz az ítélet és megtisztítás után.

Nyilvánvalóan bánt, sért és feldühít, ha igazságtalansággal találkozunk, vagy éppen bennünket vádolnak valamivel ártatlanul. Lehet, hogy semmilyen alapja nincs, amit később el is ismernek, de közben már meghurcoltak, megbélyegeztek, leírtak. Helyreállításra, kártalanításra nincs igazi lehetőség.

Hagyjuk tehát, hogy az istentelenek az tegyék amit jónak látnak? Hagyjuk szó nélkül az erkölcstelenséget és visszásságokat a környezetünkben? Engednünk kellene, hogy azt tegyenek velünk, amit csak akarnak?...

Úgy érzem, nem ezen van a hangsúly. Cinkostársakká válnánk, ha hallgatnánk, szó nélkül hagynánk egyértelmű dolgokat. Félreértelmezett szelídség lenne az, ha folyamatosan áldozat szerepébe állítanánk magunkat. Igenis az igazságot hirdetni, képviselni kell, még akkor is ha a többségnek talán más a véleménye.

Az idézett Ige arra mutat rá, hogy „hagyd az Úrra utadat”. Egyrészt az emberi igazságszolgáltatásban bízni hiábavalóság. Másrészt, ha az Úrra bízom dolgaimat, akkor nem én fogok erőlködni, ügyeskedni, szervezkedni, hogy megvalósuljon az általam igaznak vélt dolog. Sajnos sokszor jó célok érdekében dolgozva teljesen az emberi ügyességre, taktikára, „dörzsöltségre” támaszkodunk. Így viszont Istent nem hagyjuk érvényesülni. Nem lehet Isten céljait elérni az ellenség módszereivel.

Tegyük meg amit Isten ránk bízott, maradjunk tiszták előtte, a többit bízzuk rá. Ha megoldja az ellene irányuló több évezredes jogtalan vádaskodást, gondoljuk, hogy nem tisztázza a mi ügyeinket?