Az ellenséggel szemben
„Ha éhezik, a ki téged gyűlöl: adj enni néki kenyeret; és ha szomjúhozik: adj néki inni vizet.”
(Példabeszédek könyve 25. fejezet 21. vers)
A mai világban sok rosszakaratú emberrel találkozhatunk, és részükről legkülönbözőbb módon érhet bennünket akarva-akaratlan sérelem és bántás. De ez mégsem egyenlő azzal a gyűlölettel, melyről itt Salamon beszél.

Salamon, Salamon. De tegyük csak fel a kérdést: ki volt Salamon ellensége? Mert arról tudunk, hogy Dávidot, édesapját halálra kereste Saul, ám Salamon a legnagyobb békességben uralkodott.

Nem volt földi hatalom, aki szembeszállt volna vele, sőt azt olvassuk más népek vezetőit is lenyűgözte az a bölcsesség, mellyel rendelkezett és szebbnél szebb ajándékokat hozták neki. „Amikor ő látta mindezt, tudniillik Salamon bölcsességét,… az álmélkodástól még a lélegzete is elállt. (2Krón.9:3)

De ha az egész életét nézzük, azt látjuk ő is elesett, ő is vesztett csatát. Az a földöntúli erő teperte a földre, aki mindannyiunk igazi ellensége. Pál apostol így beszél róla:

„nem a vér és a test ellen kell küzdenünk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, a sötétség világának kormányzói ellen, a gonoszságnak az ég magasságaiban lévő szellemei ellen.” (Ef.6:12)

Fontos, hogy meglássuk és megértsük, hogy Sátán a leggyengébb pontunkat keresi, hogy elbuktasson.

Az egyetlen mód, ahogy ellenállhatunk neki, az Jézus módszere:

Amikor elfogják, igaztalanul megvádolják, leköpdösik, megverik, majd mintegy bűnözőt kivégzik és mit válaszolt minderre: imádkozott kivégzőiért (Luk.23:34).

Később István, az első vértanú is ugyanígy tett (Apcsel.7:60). Bebizonyítva, hogy az ellenséget semmi más nem győzheti le, csupán az isteni szeretet.

Így, ha ma megpróbál az ellenség felhasználva a körülményeket, vagy környezetedet, mielőtt bármit tennél, vagy mondanál gondolj Jézus példájára és imádkozz:

„Atyám! bocsásd meg nékik; mert nem tudják mit cselekesznek”