Szeretet és áldás

„Én pedig azt mondom nektek: Szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket, hogy legyetek mennyei Atyátoknak fiai, aki felhozza napját gonoszokra és jókra, és esőt ad igazaknak és hamisaknak.”
Máté evangéliuma 5:44-45

Jézus tanításának középpontjában tagadhatatlanul a szeretet áll. Szeretet, amely értetlenséggel találkozik világunkban. „A világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be.” (János 1:5) Jézus nemcsak tanított a szeretetről, hanem élte is! Amikor azt mondta, hogy szeressük ellenségeinket, komolyan is gondolta: imádkozott azokért, akik keresztre feszítették. Azt tanította, hogy adjunk a szegényeknek, de meg is osztotta, amit ő kapott. Hirdette, hogy jobb adni, mint kapni és így is élt: csodáival emberek ezreit etette és gyógyította.

A szeretet tehát Jézus élete alapján „türelmes, jóságos; a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a rosszat. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem múlik.” (1 Korintus 13:4-8a) És a szeretet igazságtalan.

Igen! Igazságtalan! Legalábbis saját emberi fogalmaink szerint igazságtalan.

Jézus a ma reggeli igénkben arról beszél, hogy imádkozzunk ellenségeinkért, mivel Isten is szereti őket! Sőt áldásokban részesíti őket! Amikor esőt hullat, nem tesz különbséget, hogy ki szereti őt és ki nem. Amikor a nap süt, akkor sugarai nem válogatják ki, hogy kinek az arcát melegítsék. Sőt, amikor Isten felhozza a napját mindenkire, abban az is benne van, hogy Isten ad életet minden élőlénynek, pedig egyesek csúnyán visszaélnek minden órával és perccel.

Isten nem kapcsolja össze a mi szeretetünket és az Ő áldását. Áldásai saját szeretetével vannak szoros kapcsolatban. Megáld, mert szeret. Az emberi életben is azt a törvényt adta, hogy viszontszeretet nem feltétele az áldásnak: szeretni maga az áldás!