A megigazulás útja

„Mármost, ahogyan egynek a vétke lett minden ember számára kárhozattá, úgy lett egynek az igazsága minden ember számára az élet megigazulásává.”

Rómabeliekhez írt levél 5:18

Az örökség nem mindig irigylésre méltó dolog. Örökölni nemcsak vagyont és gazdagságot lehet, hanem adósságot is. Emberi természetünket, sőt egészségi állapotunkat, vagy várható élettartamunkat is befolyásolja, hogy mit kaptunk szüleinktől. A Biblia nem szépíti a tényt: mindannyian a bűn adósságát örököltük Ádámtól és Évától (még akkor is, ha egyesek úgy vélik, nem tőlük származnak).

Az Ige ezt írja: ”amint meg van írva: „Nincsen igaz ember egy sem, nincsen, aki értse, nincsen, aki keresse Istent. Mind elhajlottak, valamennyien megromlottak, és nincsen, aki jót tegyen, nincs egyetlen egy sem.” (Róm. 3.10-12) Ha hozzáolvassuk a Római levél 6:23 versét, ezt látjuk: „a bűn zsoldja a halál…”
Ha nincs egy igaz ember sem, és a bűnnek a zsoldja (fizetsége) a halál, akkor mi mindannyian halálra ítélt emberek vagyunk. Ősszüleink engedetlenségének a végső következménye a halál. Ez igaz volt rájuk, mert meghaltak. Ezt örököltük. A bűnt és halált. Van tehát egy bűnös természetünk, amit örököltünk, és ehhez még hozzátesszük saját bűnös életünket. Adósságunk napról napra nő, törlesztésre esélyünk sincs.

Jézus elmond egy rövid kis példázatot, melyben bemutatja helyzetünket és a megoldást is felfedi. A példázat lényege így hangzik: „Egy hitelezőnek volt két adósa: az egyik ötszáz dénárral tartozott neki, a másik ötvennel. Mivel nem volt miből megadniuk, mind a kettőnek elengedte.”(Lukács 7:41-42a)
A két ember adósságának mértéke különböző volt, de abban nem volt különbség, hogy mindketten fizetésképtelenek voltak. Ma úgy mondanánk: csődbe jutottak.
A csődhelyzetbe került ember nem tudja megoldani saját problémáját. Nincs lehetősége tartozása rendezésére. Mi sem tudunk semmit sem tenni a bűnünkkel. Csődbe kerültünk.

A megoldás mégis egyszerű. A hitelező, mivel látta, hogy nem volt miből megadniuk a tartozást, mind a kettőnek elengedte azt. Milyen egyszerű megoldás. Tartozás, volt-nincs.
Ez a megoldás bár számunkra egyszerű, de Jézusnak nem könnyű és nem olcsó megoldás volt. Mégis egynek igazsága, minden ember számára a megigazulás forrása.

Az újjászületett ember, Isten családjába születik, akit gyermekévé fogad. Ebben az a nagyszerű, hogy nemcsak megszabadít a bűn átkos örökségétől, hanem új örökséget biztosít számunkra.
„Maga a Lélek tesz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt arról, hogy valóban Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig gyermekek, akkor örökösök is: örökösei Istennek és örököstársai Krisztusnak, ha vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt meg is dicsőüljünk.” (Róma 8:17-18)