A két parancsolat

„Jézus pedig monda néki: Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat. A második pedig hasonlatos ehhez: Szeresd felebarátodat, mint magadat. E két parancsolattól függ az egész törvény és a próféták.”
(Máté evangéliuma 22. fejezet 37-39. vers)

Ha elolvassuk a ma idézett néhány vers előzményét, arról olvasunk, hogy Jézus eme válaszát egy törvénytudóhoz címezte. Nem a tömeghez, nem a tizenkettőhöz, hanem egy, hangsúlyozom törvényTUDÓhoz, aki nemcsak azt ismerte, hogy mi, és hol van megírva, hanem a betűk Tóratekercsen belüli elhelyezkedését is.

Felteheted a kérdést: Miért baj, ha valaki ilyen alaposan ismeri Isten törvényét? Miért gond, ha valaki megtanulta, vagy megtanulja, mit mond az Örökkévaló?

Ma mikor ideültem a gép elé elképzeltem, hogy ma én vagyok az írástudó, aki ma odahajol Jézushoz, és no nem úgy hangosan, de szeretném, ha ez a híres Názáreti Tanító kicsit elismerné az energiámat, amit az Isten megismerésére fordítok:

- Uram! Olyan jó, hogy megismerhettelek. Tudom, hogy Te vagy az egyedüli Úr (2Móz.20:2; Ézs.45:5), az én személyes Megváltóm, aki megszabadít a haláltól. (Ján.3:16; Jób.19:25).

- Tudom, hogy ismersz és, hogy sokat tudsz, de én ma többet szeretnék.

- Uram! Többet? De hát én annyira igyekszem mindent úgy tenni, ahogy Te mondtad, megtartom a szombatot, mert tudom és hiszem ez az engedelmesség és a maradék ismertető jele (2Móz.20:8-11), és ezért nem eszek semmi olyat, amit megtiltottál (3Móz.11).

- Tudom, hogy ismered a parancsolatokat és hiszed, hogy ezek fontosak számomra, de én többet szeretnék.

- Uram! Ennél többet??? Ja igen, már tudom mire gondolsz. Emlékszem, azt mondtad (Máté 28:19-20), ne csak magamnak tanuljak, hanem adjam tovább másoknak is. Uram, ha ez a több én ezt teszem; nem bántok senkit, nem köpöm le az ellenségeimet, nem rúgok bele senkibe (2Móz.20:13-18) és nem ütök vissza (Máté 5:44; Róm.12:17-19), sőt a leghitetlenebb embereknek is istentiszteletet, bibliaórát tartok, evangélizálok, cikkeket és blogot írok, hogy ők is megtérjenek.

- Nagyon jól ismerem életed minden pillanatát, és hogy mennyire igyekszel, de én többet szeretnék.

- Uram! Tudom, hogy Te mindent tudsz rólam és hiszem ma megtanítasz arra, hogy mi az a több, amit szeretnél.

- Tudom, hogy szívesen tanulsz tőlem, de én nem akarlak ma tanítani, mert én nem azt szeretném, hogy többet tudj rólam, és csupán hidd, hogy nálam van az igazság, én ma ennél többet szeretnék.

- Uram! Mondd azt a többet és megteszem.

De a Mester nem szól semmit, csak szorosan magához szorít, és azt súgja fülembe:

- Szeress!