Jézus helyet készít, majd visszatér

„Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higgyetek Istenben,
és higgyetek én bennem. Az én Atyámnak házában sok lakóhely van; ha pedig nem volna, megmondtam volna néktek.
Elmegyek, hogy helyet készítsek néktek. És ha majd elmegyek, és helyet készítek néktek, ismét eljövök, és magamhoz veszlek titeket; hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek.”

János 14:1-3

Ez az ige Jézus egyik legfontosabb kijelentése. Az Ő visszajövetelének ígéretét tartalmazza, ami minden korban a keresztény ember legnagyobb reménysége volt. Az Újszövetség minden huszonötödik verse Jézus Krisztus második eljövetelére vonatkozik. Ebből is látszik, milyen fontos volt ez az ígéret a korabeli keresztények számára.

Ma sincs ez másként. Kereszténységünket ezen a világon kell megélnünk, mégis a nehéz órákban Jézus visszajövetelének határozott ígérete ad erőt. Egy olyan világ ígérete ez, amely mindenben sokszorosan felülmúlja azt, amiben most élünk. Pál apostol ezekkel a szavakkal fejezte ki Isten eljövendő országának csodálatosságát: „Amiket szem nem látott, fül nem hallott és embernek szíve meg se gondolt, amiket Isten készített az őt szeretőknek.” (1Korinthus 2:9) Ez az ország Jézus Krisztus második eljövetelével veszi kezdetét.

Kérdezhetnénk, miért nem valósult meg eddig ez az ígéret. Jézus ajkairól majdnem kétezer évvel ezelőtt hangoztak el ezek a szavak, s az ígéret még nem teljesedett. Mi garantálja, hogy ezek után megvalósul? Jézus türelemre szólít bennünket, ezt mondja: „ne nyugtalankodjék a ti szívetek…” e helyett inkább higgyünk Istenben. Majd arról biztosít bennünket, hogy az Atya házában sok lakóhely van, tehát nem kell attól félnünk, hogy helyszűke miatt maradunk ki onnan. Hogy még nem jött vissza, annak csupán egy oka van: „a hely még nem készült el”.

Lakóhely ugyan van, Jézus mégis azért ment el, hogy helyet készítsen nekünk. Sőt az ő visszajövetelét akkorra ígéri, amikor már a hely elkészült számunkra a mennyben. Nem különös, hogy Jézusnak helyet kell készítenie, holott Isten házában már akkor sok lakóhely volt? Milyen helykészítésről beszél Jézus? Nem a fizikai hely előkészítéséről van itt szó, hanem sokkal inkább lelki helykészítésről.

Jézus biztosít bennünket arról, hogy Isten országában (házában) van elégséges hely ahhoz, hogy akár az egész emberiség elférjen. Ha valaki mégsem jutna be, akkor annak nem a fizikai helyszűke lesz az oka. Isten országába ugyanis nem lehet akárhogy, akármilyen jellemtulajdonságokkal bejutni. A Jelenések könyvében így olvasunk erről: „És nem megy abba be semmi tisztátalan, sem aki útálatosságot és hazugságot cselekszik, hanem csak akik beírattak az élet könyvébe, amely a Bárányé.” (Jelenések 21:27). Életünknek, jellemünknek át kell formálódnia Krisztus képmására ahhoz, hogy Jézus magával vihessen bennünket visszajövetelekor Isten országába.

A helykészítés tehát nem más, mint Jézus értünk végzett közbenjárói szolgálata, életünk, jellemünk csiszolása, alakítása. Ha engedelmeskedünk akaratának, s hagyjuk, hogy formáljon bennünket, akkor alkalmassá tesz bennünket Isten országára (Filippi 1:6).

Imádkozzunk ma reggel azért, hogy Jézus formálhasson bennünket az Ő akarata szerint, hogy már itt kiábrázolódjék bennünk Mesterünk képmása. Ő hamar visszajön! Felkészültünk az Ő fogadására? Ma még nem késtünk le semmiről, de nincs vesztegetni való időnk! Kérjük az Urat, hogy a mennyben számunkra fenntartott helyre készítsen fel bennünket.