Az egyszerűek bölcsessége


„Abban az órában így ujjongott Jézus a Szentlélek által: "Magasztallak, Atyám, menny és föld Ura azért, hogy elrejtetted ezeket a bölcsek és értelmesek elől, és felfedted a gyermekeknek. Igen, Atyám, így láttad jónak.”
Lukács evangéliuma 10:21


Bonyolult világban élünk. A technika fejlődése is ezt hozta magával: gombok, választási lehetőségek sokasága jellemzi még a legegyszerűbb gépeket is. Sőt, a pénzügyi válság kapcsán is arról panaszkodnak, hogy annyira összetett a rendszer, hogy egy-egy vezető saját banki felelősségén túl az egész világ gazdaságára hatással van.


Ne menjünk azonban ilyen messze. Amikor reggel elindul, mi mindent kell magával vinnie? Mosakszik, felöltözik, eszik, azután ellenőrzi, hogy ott van-e a zsebében a lakáskulcs, kocsikulcs, személyi, jogsi, és még néhány papír, no meg a telefon és a pénztárca és a GPS, meg a táska és minek is kell benne lenni? Ugye milyen bonyolult elindulni otthonról, és milyen gyakran kapunk a fejünkhöz, hogy otthon maradt valami?


Gyakran abba a kísértésbe is esünk, hogy az evangéliumnak és hirdetésének is ilyen összetettnek kell lennie. Jegyzetek, kivetítő, számítógép, powerpoint, flash animáció, nyomtatványok... És az sem elég, ha csak úgy simán elmondjuk, hogy „Jézus szereti Önt és nemsokára eljön, hogy örökké vele lehessen egy olyan világban, amelyben nincs bűn és szenvedés.” Ez túl snassz! És biztosan nem elég – gondoljuk mi.


Jézus másként gondolta! Kiküldte tanítványait, és azt sorolta fel, hogy mit ne vigyenek: erszényt, tarisznyát, sarut, botot. Azután mondják a következő mondatokat: „Békesség e háznak!” és „Elközelített az Isten országa.” Nem volt nehéz elindulni és nem is volt nehéz emlékezni a mondandóra! Mai korunkban túl kevésnek találjuk?


Nem tudok nem arra gondolni, hogy Jézusnak az számított, hogy a tanítványok szavára egy ember hisz-e vagy sem. Más szóval, úgy kezd-e viszonyulni Istenhez mint élete Urához? És nem arról van szó, hogy kifinomult teológiai eszmefuttatásra képes-e, vagy hogy tud-e cizelláltan imádkozni. Sokkal inkább, hogy élete megváltozik-e, és Isten országában kezd-e el élni.


Egy egyszerű kérdést szegez hát nekünk Jézus ma: „Bizony, hamar eljövök, vársz-e?” Erre egyszerű választ vár: „Jövel, Uram Jézus!” És Jézus ma is örülni és ujjongani fog...