Tisztesség Isten művében

”mert gondunk van a tisztességre nemcsak az Úr előtt, hanem az emberek előtt is.”


(2Korinthus 8,21)


Kr. u. 54-ben egy szombatév alkalmával, az előző Kr.u. 47-ben zajlott (Apcsel 11, 29), nagysikerű adománygyűjtést követően az apostoli zsinat újabb gyűjtéssel bízza meg Pált. Az apostolnak rendkívüli lelki erőt ad, hogy éppen Macedóniában, ahol mély szegénységben élő testvérek laktak, gazdag ajándékot küldtek Jeruzsálembe. Pál a megelőző versekben megfogalmazza, milyen lelki magaslaton is van az a közösség, vagy egyén, aki úgy éli az életét, hogy a pénze is Istené.

Majd hét év múlva ismét adakozásra hív. A korinthusi gyülekezet tagjainak megnyilvánulásai lényeges eltérést mutatnak a Macedón szellemiséggel összehasonlítva. Számunkra is ismert kifogásokat fogalmaznak meg, úgymint: milyen jó a jeruzsálemieknek, mert ők mindig csak kapnak; és be kell, osztani, hogy ki mennyit adjon, nehogy valaki többet adakozzon a kelleténél (Apcs 5). Mindenki eldöntheti melyik gondolkodásmód a szerencsésebb...

Ebben a parázs hangulatban érkezik Pál megbízásából a helyszínre Titusz, akinek az a feladata, hogy konszolidálja a helyzetet, s amikor elült a vihar, jó lelkiismerettel, megbékélt szívvel, aki akarja, elhelyezhesse adományát Isten oltárán.

Számomra a mai ige - ”mert gondunk van a tisztességre nemcsak az Úr előtt, hanem az emberek előtt is.” - arról beszél, hogy elengedhetetlen Isten tulajdonának becsületes, gondos kezelése. Mai korrupcióval teli világunkban fontos, hogy minden, amit egy közösség keretein belül teszünk, jól nyomon követhető, dokumentált legyen. Különös tekintettel igaz ez a pénzügyi kérdésekre.

Lehet, hogy a macedónok egy számlát sem kértek Páltól, a pénzösszeg felhasználását bizonyítandó, de sajnos a világ és vele együtt az egyház is megváltozott. A békességért, hogy Sátán minél kevesebb támadási felülete legyen, igyekeznünk kell az adminisztrációs fegyelem betartására. Ez bizony sokszor nehéz, felesleges nyűgnek tűnik, de megalapozhatja a bizalmat. Amint Korinthusban is meghozta az áttörést.