Gondoktól fojtogatva
„A mely pedig a tövisek közé esett, ez az, a ki hallja az ígét, de e világnak gondja és a gazdagságnak csalárdsága elfojtja az ígét, és gyümölcsöt nem terem.”
(Máté evangéliuma 13. fejezet 22.vers)
Jézus gyakran használt a mindennapi életből vett példákat, melyekkel szerette volna mélyen hallgatói szívébe vésni tanításait. Ezen történetek között talán az egyik legismertebb a magvetőről szóló példázat, mely az Isten országáról szóló hét történet egyike.

Ám valójában nem Isten országa, hanem az ahhoz való viszonyulás áll a középpontban. A négyféle talaj szimbolizálja, hogy ki hogyan fogadja a Magvetőtől (Jézus Krisztustól) szóródó magot (Igét). És hogyan reagál Isten felé áradó áldásaira.

S annak ellenére, hogy ma sokan nem tudják elképzelni sem mit csinálhatott egy magvető, a példázat tanulsága ma is válaszút elé állít minden mai hallgatót.

Így amennyiben ezeket a sorokat olvasod, nyilvánvaló, hogy nem vagy híjával a Szentírás ajándékának. Jézus a te életedet is gyümölcsözővé kívánja tenni ezért ajándékozott meg az örök élet beszédével.

De vajon hogyan növekedik az Ige szívedben? Sokan azt válaszolják: Én szeretek Bibliázgatni, de sok túl sok időm nincs Istenre, mert hát a megélhetés, annyi gond, annyi számla, annyi…

Jézus a sok ’annyit’, ami gátolja a növekedést és a gyümölcstermést, a tövis képével ábrázolja. Ez a tövis nem csupán a bajokat, a gondokat jelképezi, hanem mindazt, ami csábítva tart távol Tőle.

E.G.White így ír erről:
„Sok embert azonban annyira leköt az üzlet, hogy nincs ideje imádkozni, nincs ideje a Bibliát kutatni, nincs ideje Istent keresni és szolgálni. Szívükben néha vágy támad a szentség és a menny után; de nincs idejük, hogy a zajgó világtól elvonulva, Isten Lelke magasztos és parancsoló kijelentéseire figyeljenek. A világ dolgai az első helyre kerülnek, míg az örökkévalóság mellékessé válik. Az Ige magva nem tud termést hozni, mert a lélek a világiasság töviseit táplálja.” (E.G.White; Krisztus példázatai 29.o.)

Kérjük együtt a menny Urát, hogy adjon erőt, nemet mondani a csábításnak, az önző elkényelmesedésnek.

És ne érd be ezekkel a sorokkal! Kutasd tovább Isten Szavát!