Az Úr áldása a becsületes emberre

„Az ártatlan kezű, a tiszta szívű, aki nem sóvárog hiábavalóság után, és nem esküszik hamisan. Áldást nyer az ilyen az Úrtól, igazságot a szabadító Istentől.”
Zsoltár 24:4-5


A tisztaság, őszinteség, becsületesség nem ennek a világnak az erénye. Aki sokra akarja vinni az életben, hamar rá kell ébrednie, hogy nem az imént felvázolt út vezet a csúcsra. Sokan tesznek ilyen megállapítást: „becsületes úton nagyon nehéz érvényesülni”. Ez a megállapítás teljesen igaz, valóban nagyon nehéz előre jutni, ha az ember nem nyúl becstelen eszközökhöz, megoldásokhoz.

Mai igénk azt tanítja, hogy más úton nem érdemes haladni, csak a becsületes úton. Isten áldása ugyanis csak a tiszta, egyenes, becsületes úton áradhat ránk. Az igazságtól mégoly csekély mértékben elhajló ügyeskedéseket, mesterkedéseket sem tudja Isten megáldani. Az Úr áldása nélkül is lehet élni (egy darabig), de nem érdemes! A sikernek nagy ára van: az áldások nélküli élet.

Az „ártatlan kéz” kifejezés a cselekedetek tisztaságára utal, a „tiszta szív” pedig a szándék, az indítékok őszinteségére. A világosságban, egyenes úton járó ember életét tudja csak az Úr megáldani. Aki nem csak áldást nyer, ami már önmagában is óriási ajándék, hanem „igazságot a szabadító Istentől”. Ez az igazság a bűntől való megszabadítást jelenti. Teológiai szakszóval megigazulás, vagy inkább megigazítás. Jóllehet az üdvösség nem cselekedetek által nyerhető el, hanem egyedül hit által. Ez az ige azonban nagyon világosan rámutat arra, hogy a hit akkor valódi, ha a cselekedetekben megmutatkozik. Ezen a vonalon a tettek és a hit szorosan összekapcsolódik.

Imádkozzunk ma reggel azért, hogy hétköznapi tetteink megjelenítsék hitünket, amellyel Istenbe kapaszkodunk. Engedjük, hogy Isten Szentlelke megtisztítson bennünket minden bűnös indítéktól. Cselekedjünk, beszéljünk, gondolkodjunk úgy, és éljünk olyan életet, amely Isten elveivel megegyezik. Teljes bizonyossággal számíthatunk az áldásokra, s ami még több ennél is, az örök életre.