Tiszta és jó gondolatok

„Továbbá, Atyámfiai, amik csak igazak, amik csak tisztességesek, amik csak igazságosak, amik csak tiszták, amik csak kedvesek, amik csak jó hírűek; ha van valami erény és ha van valami dícséret, ezekről gondolkodjatok.”
Filippi 4:8

Gondolataik tisztasága felett csak nagyon kevesen őrködnek. Pedig a romlás, a bűn belülről fakad, a gondolatok világából. A Szentírás beszámol arról, hogy Éden kertjében Ádám és Éva bűnbeesése is a gondolatok szintjén indult el (lásd: 1Mózes 3:1-6). Máshol ezt a kívánság bűnének nevezi a Biblia: „Hanem mindenki kísértetik, amikor vonja és édesgeti a tulajdon kívánsága. Azután a kívánság megfoganván, bűnt szül; a bűn pedig teljességre jutván halált nemz.” (Jakab 1:14-15) Egyáltalán nem mindegy tehát, hogy gondolataink hol időznek, mi jár a fejünkben.

Íme, egy fontos felhívás Ellen Gould Whitetól, a 19. századi keresztény írónőtől: „Hosszú és a világ előtt ismeretlen előkészítő folyamat megy végbe a szívben, mielőtt a keresztény nyilvános bűnt követne el. Nem hirtelen zuhan alá az elme a tisztaságból és szentségből a romlottságba, bűnbe és gonoszságba. Időbe telik, míg azok, akik az Isten képére teremtettek, sátáni szintre süllyednek. Szemlélés által változunk el. A tisztátalan gondolatok megtűrésével úgy nevelheti az ember az értelmét, hogy az egykor gyűlölt bűn kedves lesz számára.

Sátán minden eszközt felhasznál arra, hogy a bűnt, az önzést népszerűvé tegye. Városaink utcáin nem járhatunk anélkül, hogy ne találkozzunk a bűnök reklámozásával… Annyi lealacsonyító gonoszságot hallunk és olvasunk, hogy az egykor érzékeny lelkiismeret, amely borzalommal fordult el az ilyen jelenetektől, most érdeklődéssel tekint ezekre…

Aki nem akar Sátán prédájává válni, annak jól kell őriznie a lelkéhez vezető utat. Kerülnie kell a tisztátalan gondolatokat sugalmazó dolgok olvasását, szemlélését, vagy meghallgatását. Még véletlenül se kalandozzanak gondolatai olyan területek felé, amelyeket a lelkek ellensége sugall… Szükséges, hogy a Szentlélek állandó befolyása legyen a támaszunk, mert Ő az, aki a gondolatainkat felfelé irányítja és rászoktat arra, hogy tiszta és szent dolgokkal foglalkozzunk.” (Ellen Gould White, Pátriárkák és próféták, Hitehagyás a Jordánnál c. fejezetből)


Igyekezzünk megtenni mindent, hogy elménket tiszta, jó, erkölcsös dologgal töltsük meg.
Kérjük ma reggel Istent, hogy segítsen őrködni gondolataink tisztasága felett.