A kapcsolódási pont

Maradjatok én bennem és én is ti bennetek. Miképen a szőlővessző nem teremhet gyümölcsöt magától, hanemha a szőlőtőkén marad; akképen ti sem, hanemha én bennem maradtok. Ján. 15,4

Ma reggel álljunk meg egy pillanatra, és csendesedjünk el ennél az Igénél. Jézus példázatát olvastuk a szőlőtőről és a szőlővesszőről.

Ki ebben a példázatban Jézus Krisztus?
Ő a szőlőtő.
Ki vagyok én?
A szőlővessző.
Mit kell nekünk tennünk?
Gyümölcsöt kell teremni.
Mire kell figyelnünk, ha gyümölcsöt akarunk teremni?
A kapcsolódási pontra, köztem és Jézus között.

Ha megvan ez a kapcsolódási pont, akkor biztos a gyümölcstermés, de milyen gyümölcsöt fogok teremni? Pál apostol azt írja:
„De a Léleknek gyümölcse: szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség.” Gal. 5:22

Mi történik, ha egy vihar letöri a szőlővesszőket a tőről, ha egy törés áll be a kapcsolatba?
A szőlők nem érnek be, savanyúak lesznek.

Valaki a következő történetet mondta el:

„Nemrég egy trolibusszal utaztam és egy nagyon érdekes dolog történt. A busz a menetrendhez képest egy utcával korábban fordult be, majd megállt. A vezető próbálta újraindítani, de nem sikerült. Mi, utasok elkezdtünk tanakodni, hogy mit lehetne tenni egy ilyen helyzetben, mire valakinek eszébe jutott, hogy toljuk meg, hátha akkor elindul. Kiszálltunk, felgyűrtük az ing ujját és minden erőnkkel elkezdtük tolni. De semmi nem történt. Arra jött egy teológus és felvilágosított bennünket, hogy nem jól csináljuk. Nem tolni kell, nem testi erőfeszítésekre van szükség, hinni kell. Leültem a járdaszegélyre, becsuktam a szemem és teljes összpontosítással hittem, hogy a troli el fog indulni. 2-3 perc után kinyitottam a szemem, és mit gondolnak mi történt? Az égvilágon semmi. A troli még mindig ugyanott volt, ahol azelőtt. A cselekedetek nem segítenek, a hit nem segít, hát akkor mit lehet tenni? Egyszer csak odajött egy szerelő és elmondta, hogy azért állt meg a troli, mert kiakadt a csatlakozója és nem kapott áramot. Hiába a jócselekedet, hiába a hit, ha nincs meg a kapcsolat odafönt, akkor semmi, de semmi sem működik. Ezért nagyon fontos, hogy itt, a kapcsolódási ponton egy világos és egyértelmű kapcsolat legyen. Kapcsolat közöttem és Isten, valamint Isten és én közöttem. „


Hogyan nevezzük azt, amikor Isten beszél hozzánk?
Biblia. A Biblia Isten hozzánk intézett szava. Sőt, a Biblia Isten szerelmes levele az emberhez.
És hogy nevezzük azt, amikor mi szólunk Istenhez?
Imádság.
Nagyon fontos, hogy egy ember, aki kereszténnyé szeretne válni, megértse, hogy a keresztény életben létfontosságú szerepe van a bibliatanulmányozásnak és az imádságnak. Ezek által jöhet létre az a kommunikáció Istennel, amely elengedhetetlen ahhoz, hogy a mi életünkben megteremhessük a megfelelő gyümölcsöket.
Világossá kell válnia előttünk, hogy imádság nélkül semmi nem működik. Nélküle, mindig a saját fejünk után mennénk, saját elképzeléseinket helyeznénk előtérbe, aminek nem biztos, hogy minden esetben jó vége lenne. A Biblia pedig segít, hogy a helyes utat felismerjük, és azon járjunk.