Áldozat vagy engedelmesség?

"Sámuel pedig monda: Vajon kedvesebb-é az Úr előtt az égő- és véres áldozat, mint az Úr szava iránt való engedelmesség a véres áldozatnál és a szófogadás a kosok kövérénél!" 1Sámuel 15:22

Ha az egész fejezetet nézzük, azt látjuk, hogy Izrael királya inkább a "látványosabb" formáját választotta most is az istentiszteletnek. Ekkor jelentette ki az Úr Sámuelen keresztül: végleg elveti Sault, mert "eltávozott tőlem, és beszédeimet nem tartotta meg" (1Sám 15:11). A sok egymásra halmozott kisiklást megelégelte az Úr, és elvette tőle a királyságot. Saul, mindig más utakon akart járni, mint amit az Isten megparancsolt neki. Meghagyta a bűnösöket,üldőzte az ártatlant, Isten helyett egy jövendőmondót keresett fel...

Amikor megverte az amálekitákat meghagyta az állatokat, akikre azt mondta Isten, hogy el kell pusztulniuk, és áldozatot akart bemutatni az Úrnak. Rossz döntés. Az Úrnak nem a megölt áldozatra volt szüksége, hanem az engedelmes szívére.

A jó Istennek ma nem az adományunkra, a hangzatos bizonyságtevésünkre és látványos evangelizációinkra van leginkább szüksége, hanem az engedelmes szívünkre. Bár az előbbiek is fontosak, de mit sem ér, ha csak azért tesszük mert így kívánja a világ, az egyház, az ADRA vagy valaki. Istennek rám van igazán szüksége, nem a megáldozott bárányaimra. Arra van szüksége, hogy mindig engedelmeskedjek tanácsainak, mert csak így lehetek boldog.

Boldog? Igen! Azért adott szabályrendszert nekünk, mert védeni akarta az életünket. Azzal, hogy a szombatot adta pihenésként, az Istenképünk helyreállításával (lásd nem szobor, hanem mindenütt jelenvaló), a családi harmoníát védte (ne törj házasságot és légy engedelmes a szülődnek), a magántulajdont védte (ne lopj, ne kívánd ami a másé), az élet védelmét adta (ne ölj) stb.

Boldog akarsz ma lenni? Figyelj a "védelem-kerítésre"! Nem áldozat, csak engedelmesség Miattad! Istennek rám van szüksége ma, az engedelmes életemre. Ha képes vagyok ma engedelmeskedni neki, akkor egyel kevesebb esélye van egy közúti balesetnek. Ha odafigyelek a páromra, egyel kevesebb esélytelen házasság. Ha visszadaadom az elveszett pénztárcát, megmentek valakit az éhhaláltól, és ha védelmezen a gyengébbeket esélyt adok az örök életre nekik. Minden, amit ma Istenért teszek, az a másikat is, de az én boldogságomat is szolgálja.

A mai nap alkalom arra, hogy boldog lehess. És tedd azt amit Gyökössy Bandi bácsi mondott egyszer "amikor az emberek kiborulnak, én általában leborulok".