Minden a javunkra válik

„Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál, azoknak, akiket elhatározása szerint elhívott.”
Pál levele a rómaiakhoz 8. fejezet 28. vers.

Arra tanít Pál, hogy nem az a döntő, hogy mi történik velünk, hanem az hogy hogyan hat ránk az, ami velünk történik. Egy hadvezért megkérdeztek, hogy a hadvezetésben milyen időjárást tart a legalkalmasabbnak. Így felelt: Mindegyik lehet előnyös, ha fel tudom használni. Akik Istent szeretik, azok tudják használni azt, ami velük történik.
Jézus a legrosszabbat, a kereszthalált is a legjobbra fordította. Az emberek legnagyobb gonoszságában jelentette ki a legnagyobb szeretetét. A legnehezebb helyzetben aratta a legnagyobb győzelmet: az árulás éjszakáján az Istennel való közösséget az úrvacsorát alapította.
A hitetlen ember hordozza a keresztet, a hívő ember használja a keresztet. Győztes életet él az , aki ezt megtanulta. Tehát nem az a döntő, hogy mi történik velünk, hanem az, hogy mivé leszünk általa. A végső soron nem az a döntő, hogy jó vagy rossz történik velünk. Az eredeti szöveget így lehetne lefordítani: „minden együtt- munkálkodik a jóra”.
Urunk azt akarja, hogy a dolgokat ne magukban nézzük, hanem mindent az események összefüggésében. Nem külön-külön, hanem együtt. Vannak gyógyszerek, amelyek különböző anyagokból vannak összeállítva. Külön-külön mindegyik ártana, de együtt gyógyít. A keresztényeknek minden javukra szolgál: egyik esemény a másikkal, harmadikkal. De csak akkor, ha az Istent szeretik. Ez pedig azt jelenti, hogy mindent az Ő kezéből fogadnak el.