Hitből fakadó megelégedettség

" Tartsátok távol magatoktól a pénz utáni vágyakozást, és elégedjetek meg azzal, amitek van! Mert Isten azt mondta,>>soha nem hagylak cserben, sem nem hagylak magadra." Zsidókhoz írt levél 13:5 (Újszövetség, egyszerű fordítás)


Amikor először elolvastam fenti idézetet, egy film jutott az eszembe. Ennek a filmnek a címe az Ördög ügyvédje, és a főszereplő valóban azzá válik a történet végére. A hatalom és pénz utáni éhség addig hajtja, amíg ott találja magát a szakadék szélén. Az emberiség naponta kerül a szakadék szélére, mert önző érdek fűt minket. Mindent felteszünk egy lapra, és az ördög nagyon jól tudja- nyert ügye van.

Gyakran észre sem vesszük, mint Krisztus váró keresztények, hogy mi is ott vagyunk karnyújtásnyira a szakadéktól. Van egy angol ének, ami kifejezi azt, hogyan szoktunk önző módon Isten felé fordulni. "Én Atyám, ki vagy az én mennyemben, szenteltessék meg az én nevem, legyen meg az én akaratom, mint a mennyben, úgy a földön is."Ezt mondjuk sokszor nem? A levél irója kicsit erre is utal. Elégedjünk meg ezzel, amink van, de akarjunk többek lenni, többnek látszani, mint aminek Isten megteremtett minket. Ne csak a mi akaratunk, vágyakozásunk legyen a legfontosabb, hanem az, hogy az Istenre bizzunk sorsunkat. Mert Ő megígérte, nem hagy cserben.

Ezzel kapcsolatban van egy személyes élményem. Villanykályhás a fűtés az albérletemben. A téli hónapok egyikén egy olyan magas számla jött ki, ami elvitte volna az egész fizetésemet. Mindezt szombat reggel közölte velem a tulaj, ami igencsak megzavarta az egész szombati napomat. Valóssággal reszkettem a félelemtől, hogy most mi lesz. De megprobáltam Istenhez imádkozni, éspedig azt mondtem neki "Uram, tudod, h nem jó szívvel jöttem ebbe a lakásba, másra vágytam, de csak ez volt kiadó. Kérlek oldd meg a számladolgot. Ha lehet ne kelljen kifizetni,de ha valamit megis meg akarsz tanítani ezen keresztül nekem, akkor irányítsd úgy, hogy a legjobb legyen." A legjobb volt. A tulajjal megegyeztünk, h rendre törlesztem neki az összeget. Ritkán találni ilyen bérbeadót!

Isten sokkal jobban intézi a dolgokat, mint ahogyan mi tennénk. Megelégedve és rábízva mindent, igazán növekedni tudunk a gyermeki hitben. Isten elvesz tőlünk dolgokat, hogy sokkal értékesebbet adjon annál. Sokan szenvedtek mostanában kárt a jégeső miatt. Isten megengedte, talán azért, hogy a semmiben is bízni tudjunk benne, és ne mondhassa Sátán ránk, amit Jóbra mondtott.

Én bízni akarok ma is, a gondoskodó Istenben. Te is? Szeretném, ha ma Isten vezetne, miközben utazom, tervezek, szervezek...Kérem Istent, hogy megelégedéssel végezzem a mai napot, és tudjam, munkámmal hozzájárultam egy kicsit a másik életének megjobbításához. Nézz fel az égre ma reggel, és vedd észre mindazt, amit Isten már amúgy is neked adott. Tanuljunk meg "nyitott szemmel" imádkozni, vagyis LÁTNI. Látni a csodát, a kapcsolatot, a hitet...