A bűnösökért halt meg Jézus

"Isten azonban abban mutatta meg rajtunk a szeretetét, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor bűnösök voltunk."
Római levél 5,8

Milyen jó, felszabadító a tudat, hogy nem kell jónak lenni, ahhoz, hogy Isten szeressen. Az Ő szeretete független a szeretendő lény magatartásától, viszont szeretetétől, satöbbi. Különleges bizonyítéka ennek az, hogy Jézus Krisztus halála minden előzetes szerződés nélkül történt. Az esemény előtt nem kellett minden embernek esküvel fogadnia, hogy mostantól fogva olyan jó lesz, mint még soha. Nem az lelki, erkölcsi kiválóságokért jött Jézus. Még akkor sem igényelte ezeket Isten, ha a bűnnel való harc véresen komoly dolog.
Amennyiben megtette volna, akkor követőinek közössége vagy farizeusok gyülekezete, vagy pedig nerotikusok csoportja lenne. Valljuk be, egyik sem túl vonzó.

Jézus tehát úgy szeret, úgy fogad el, úgy adta az életét értünk, ahogy éppen vagyunk. Manapság az is nagy eredmény, ha valaki egy icipicit tudatában van személyisége sajátságainak. Ezt az igét igazán mégis csak az az ember képes megérteni, aki tudja, kicsoda is ő valójában. Amikor látja gyengeségeit, érzi méltatlanságát. Ide eljutni segít az isteni feltétlen szeretet. Szépen lassan, lépésről-lépésre. Addig, amíg össze nem roskadunk a kereszt tövében, s ki nem mondjuk: semmi jóra méltó nem vagyok, szabadíts meg a bűneimtől!

Kívánom, hogy mindannyian tegyünk egy lépést a kereszt felé a mai napon!