Isten szavában bízni

"Ha nem hiszed, ám menj el, készülj a viadalhoz;de megver az Isten téged az ellenség előtt;mert az Isten hatalmában van mind a segítség, mind a megveretés" 2Krónika 25:8


Egyszer egy apa azt az ígéretet adta fiának, hogy bármi történjék, ő mindig ott lesz. A gyerekek vakon bíznak abban a szülőben, aki erősebb, magasabb és hatalmasabb náluknál. Így volt ez ebben az esetben is. A fiú biztos volt ebben, hogy az apa komolyan is gondolja. A tanítási időszak egyik napján azonban szörnyű dolog történt. Nagy erősségű földrengés rázta meg a vidéket és mindent kimozdult a helyéből. Az apának rögtön átvillant az agyán: "a Fiam! Megígértem a fiamnak, hogy bármi történik, én mindig ott leszek." Rohant gyorsan az iskola irányába, csakhogy az iskola helyén romos törmelék volt. Gyorsan megkereste a tanterem helyét, nem törődve a veszélyes vezetékekkel és az esetleges gázrobbanás bekövetkezésével. A többi szülő ott jajveszékelt, hogy nincs értelme ásni, mert régen halottak már a gyerekek, de az édesapa nem törődött senkivel és semmivel: ő tovább ásott. Senki nem segített neki, de ő nem adta fel. Eltelt 4 óra, 8 óra, 12 óra és még mindig semmi. Egyszer csak mintha üreset koppant volna a csákány. "Apa, apa ott vagy?"-kérdezte a fiúhang. "Igen fiam, én vagyok"- hangzott fentről a válasz. Tudtam apa,hogy eljössz,mert megígérted. Mind itt vagyunk, csak éhesek meg fáradtak vagyunk.Apa, tudtam, hogy eljössz értem!" Az apa valóban elment érte. A fiú bízott az apja ígéretében, mert ő megmondta: bármi történik ő mindig ott lesz vele.

Az Atya is egy ilyen édesapa. Történjék bármi, Ő ott van. Bízni lehet az Ő ígéreteiben. Annál is inkább mert Ő Isten! Van itt egy másik gondolat,ami felvetődik a mai igevers alapján. Ha a fejezet egészét végig olvassuk, azt látjuk, hogy Amásia, júdeai uralkodó 100 ezer erős "katonát" választ ki Isten megkérdezése nélkül. Jön az Isten embere és figyelmezteti a közelgő veszélyre. Isten üzen, hogy ennek a csatának ilyen felállásban nem lesz jó vége. Haza kell küldeni pár embert, nem jó ha pénzért harcol az Efraimból jött sereg. Ez esetben Amásia engedelmeskedik az Úr szavának, és sikeres lesz a csata. Isten szavában bízni mindig győzelmet jelent. Az Isten igéreteinek hitelt adni annyit jelent, mint engedem, hogy Ő segítsen győzelemre engem.

A Biblia, a jó és a rossz nagy küzdelmének nézőpontjából írja le a történetünket. Benne vagyunk egy küzdelemben, amiben győzelmet csak Jézus által arathatunk. Saját eszközeink: pénzünk, diplománk, erőnk nem ad biztonságot az ellenséggel szemben. Jézus, aki legyőzte a halált, Ő képes egyedül arra,hogy csákányt ragadjon és az élet súlyos törmelékei alól kihozzon minket. Bízunk-e abban az ígéretben,amit nekünk adott az Atya? "Ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak téged, enyém vagy"(Ésaiás 43:1)?

Bízunk-e Isten igéreteiben, akkor is, amikor "földrengésben" vagyunk? Nos, a mai napon is próbára teheted Isten, és Ő majd kész megnyitni az égek csatornáit. Imádkozz azért, hogy adjon Isten elegendő hitet elhinni minden azon ígéretét amelyet az Igében talász. Mert Ő soha nem hagyja lenyugodni a napot, anélkül, hogy ne adna reményt a másnapra!