Felszabadultan a bűn hatalma alól

De hála az Istennek, hogy csak voltatok a bűn szolgái, de szívetek szerint engedelmeskedtetek annak a tanításnak, amelynek követésére adattatok! Miután tehát megszabadultatok a bűntől, az igazság szolgáivá lettetek.”

Rómabeliekhez írt levél 6:18

Fájóan megkerülhetetlen a szolgaság kérdése. A legtöbb ember hallani sem akar arról, hogy rabszolga legyen. Az Ige viszont nem engedi, hogy becsukva szemünket, fülünket egyszerűen figyelmen kívül hagyjuk a tényeket. Csak két lehetőség van: „bűn szolgái a halálra, vagy az engedelmesség szolgái az igazságra?” (16.v.)

Pál azokhoz szól, akik már felszabadultak a bűn alól (olvassuk el az egész 6. fejezetet), és új életben járnak. A Római levél 6. fejezete nagyszerűen bemutatja a keresztségben rejlő mély tanítást és tapasztalatot. A keresztségben eltemetettünk Krisztussal együtt a halálba és feltámadtunk egy új életre. Újjászületés, mely után új élet következik.

Sokszor úgy tűnik, hogy ez az új élet, bármennyire új és szép, kísértetiesen hasonlít a régire. Ha ez így van, akkor valami nincs rendjén. Végig kell gondolni, hogy mit jelent a keresztség, az újjászületés az életemben. A Róma 6:7 azt mondja: „Mert aki meghalt, az megszabadult a bűntől.”

Isten azt mondja: bűnös vagy, a bűn fogja, de én megszabadítottalak. Fiam vére volt a váltságdíj. Tartozol nekem. Mivel a bűn „jogos fizetsége” a halál, két lehetőséged van. Megfizeted az árat, vagyis meghalsz, vagy kapsz egy új személyazonosságot, új lehetőségekkel. Ehhez viszont rám kell bíznod magad. El kell temessük régi énedet és feltámadsz új emberként…. És hogy félreértés ne essék, többé nem szolgálsz a bűnnek, hanem csak nekem.

Pál apostol arra kér, hogy legalább olyan buzgalommal és odaadással szolgáljuk Istent, mint korábban az Ördögöt.
A jutalom természetesen nem marad el!