Csak Jézus


"Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam.”

János evangéliuma 14:6

Jézus az út, az igazság és az élet. Ha nincs utad, rendeltetésed, amely szerint élned kell, hiába lenne örök életed, nem lenne értelme leélni. Ha van örök életed, de nem igazságban éled, megint csak kárbaveszett élet lenne. Kell az út, az igazság és az élet egyaránt. De mennyire sivár lenne az élet, ha ezek a nagyon fontos összetevők csak eszmék lennének és nem egy Halhatatlan Isteni Személy, Aki bár halhatatlan volt, mégis letette az életét értünk. Az Út, az Igazság és az Élet nem eszmék, amiért akár meg is lehetne halni, hanem Egy Személy, Aki Maga meghalt, hogy ez a három a miénk lehessen.

Nem tudjuk felfogni, hogy milyen lehetett az a közelség, ami az Atya és Ádám között volt a bűneset előtt, amikor Isten személyesen látogatta meg az embert, hogy beszélgessenek. De milyen óriási lett a távolság kettejük között a bűneset után, amikor Isten saját Maga vezette ki az emberpárt az Édenből, hogy menjenek ki onnan. Négyezer hosszú évnek kellett eltelnie ahhoz, hogy Isten újból szemtől-szemben találkozhasson az emberrel, de ez azért történhetett meg, mert Isten emberi alakban mutatkozott az emberek előtt.

A bűneset miatt többet nem lehet találkozni az Atyával közvetlenül. Nem azért, mintha Isten kiköltözött volna az életünkből a bűneink miatt, hanem mi küldtük el Istent, hogy ne zavarjon minket, amikor bűnözünk. Kettőnk közül Isten szenved jobban ettől a viszonytól. Istennek mégis volt egy megoldási módja erre a lehetetlen helyzetre. Kell egy közvetítő, aki Isten is és ember is egy személyben. Mivel az emberek közül senki sem válhat Istenné, ezért csak Istennek lehet emberré válnia. Az emberré vált Isten lesz Az, Aki megmutatja az elfelejtett útvonalat vissza az Atyához.

Örüljünk Jézusnak, Aki annyira szeretett, hogy feláldozta az életét értünk, és örüljünk Annak az Atyának, Akinek annyira hiányoztunk, hogy a Fia halála árán is létre akarta hozni az újabb találkozót velünk. A Fiú az Út az Atyához, de az Atya Az, Aki szüntelenül arra vágyakozik, hogy álarcok nélkül találkozhassunk. Ennek a találkozónak pedig sohasem lesz vége…